Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarLukustamineEemalt ja salongist avamine.

Valige suvand:

  • Kõik uksed

- avab kõik uksed korraga lukust.

  • Üks uks

- avab juhiukse lukust. Kõigi uste lukust avamiseks peate kaugjuhtimispuldi avamisnuppu vajutama kaks korda.

Siin valitud sätted mõjutavad ka keskset lukust avamist salongi käepidemete abil.

Kas sellest oli abi?