Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Eelsoojenduse/-jahutuse taimeri ajasätte saab vajadusest sõltuvalt sisse või välja lülitada.
P5-1646–Climate–Button preconditioning timer
Taimerinupud kliimavaate vahekaardil Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Ajasätte sisse-/väljalülitamiseks vajutage sätte paremal küljel olevat taimerinuppu.
Ajasäte lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

 Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla blokeeritud. Näiteks auto esiosa all olev sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni takistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?