Pakiruum

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 5/18/2020

Pakiruumi avamine kaugjuhtimispuldiga

Pakiruumi saab avada kaugjuhtimispuldi nupuga.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Pakiruumi kaas pole lukus, kuid jääb suletuks.

Uksed on endiselt lukus ja alarm on sisse lülitatud*. Armatuurlaual olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole lukus.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Pakiruumi elektriline kaas*

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu all (umbes 1,5 sekundit).

Pakiruumi luuk avaneb mehaaniliselt, samas kui külguksed on jätkuvalt lukus ja nende alarmfunktsioon aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?