Aku

Aku taastöötlemine

Uuendatud 1/21/2020

Aku taastöötlemine

Kasutatud käivitusakut tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda, kuna see sisaldab pliid.

Pöörduge teenindusse, kui te pole kindel, kuidas seda liiki jäätmeid kõrvaldada - soovitatav on pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole.


Kas sellest oli abi?