Mootoriruum

Mootoriruumi ülevaade

Uuendatud 1/21/2020

Mootoriruumi ülevaade

Ülevaates kuvatakse mitu teenindusega seonduvat komponenti.

Auto elektrilise ajamisüsteemi mõned osad asuvad kapoti all. Olge selles piirkonnas ettevaatlik ja puudutage ainult osi, mis on seotud tavalise hooldusega.

Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

  • Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
  • Vedelike kontrollimisel mootoriruumis või nende lisamisel olge ettevaatlik.
P5-1817-S/V60-Engine compartment overview

Mootoriruumi välimus võib olenevalt mootori tüübist ja mudelist erineda.

Jahutussüsteemi paisupaak
Pidurivedeliku mahuti (asub juhi poolel)
Klaasipesuvedeliku täitetoru

Täitke mahuti pesuvedelikuga regulaarsete intervallide järel, nt tankimisel.

Keskne elektriseade
Õhufilter
Mootoriõli täitetoru

Hoiatus

Pidage meeles, et radiaatori ventilaator (asub mootoriruumi esiosas, radiaatori taga) võib pärast mootori seiskamist automaatselt käivituda või töötada ligikaudu 6 minutit.

Laske mootorit alati töökojas puhastada - soovitatav on volitatud Volvo töökoda. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

Hoiatus

Süütesüsteem kasutab väga kõrget pinget, mis on ülimalt ohtlik. Mootoriruumi tööde ajal peab auto elektrisüsteem alati olema süüteasendis 0.

Ärge puudutage süüteküünlaid ega süütepooli, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor on kuum.


Kas sellest oli abi?