Rear Collision Warning

Funktsiooni Rear Collision Warning*

tagant otsasõidu hoiatus.

piirangud

Uuendatud 5/18/2020

Funktsiooni Rear Collision Warning*

tagant otsasõidu hoiatus.

piirangud

Mõningal juhul võib funktsioonil Rear Collision Warning (RCW) olla kokkupõrkeohu olukorras raskusi juhi aitamisega.

See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu.

  • Tagant tulevat sõidukit märgatakse liiga hilja.
  • Tagant tulev sõiduk vahetab viimasel hetkel rida.
  • Auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattaraam vms; sellisel juhul inaktiveeritakse funktsioon automaatselt.

Märkus

Teatud riikides ei anna RCW kohaliku liikluseeskirja tõttu suunatuledega hoiatust. Sellisel juhul osa funktsioonist inaktiveeritakse.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.


Kas sellest oli abi?