Lukustamine ja lukust avamine

Elektrilise pakiruumi kaane avamine ja sulgemine*

Uuendatud 1/21/2020

Elektrilise pakiruumi kaane avamine ja sulgemine*

Funktsioon pakiruumi kaane avamiseks ja sulgemiseks nupuvajutusega.

Avamine

Elektrilise pakiruumi kaane avamiseks valige üks järgmistest valikutest.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni pakiruumi kaas hakkab avanema.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (with fuel filler cap button)

Hoidke instrumendi paneeli nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni pakiruumi kaas hakkab avanema.

16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle

Vajutage õrnalt pakiruumi kaane käepidemele.

P5-15w19 - Tailgate Footmovement

Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

Sulgemine

Elektrilise pakiruumi kaane sulgemiseks valige üks järgmistest valikutest.

16w17-S90-Power operated tailgate

Vajutage sulgemiseks pakiruumi kaane alumisel küljel olevat nuppuVõtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel* on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks..

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja seda ei lukustata.

Märkus

  • Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.
  • Kui klapp on olnud avatud üle 30 minuti, sulgub see aeglaselt.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu all.

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – pakiruumi kaant ei lukustata.

Hoidke näidikuploki nuppu all.

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – pakiruumi kaant ei lukustata.

Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – pakiruumi kaant ei lukustata.

Sulgemine ja lukustamine

16w17-S90-Power operated tailgate

Pakiruumi kaane sulgemiseks ning selle ja kõigi uste korraga lukustamiseksVõtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel* on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage pakiruumi kaane allservas olevat nuppu.

Pakiruumi kaas sulgub automaatselt – pakiruum ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

Märkus

  • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
  • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

Oluline

Pakiruumi kaane käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Sulgemise tühistamine

Sulgemist saab tühistada järgmistel viisidel.

  • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
  • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
  • Vajutage sulgemisnuppu pakiruumi kaane all.
  • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
  • Jalaliigutuse kasutamine*.

Pakiruumi kaane liikumine peatub ja see naaseb täiesti avatud asendisse. Seejärel saab pakiruumi kaant käsitsi liigutada.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab pakiruumi kaanel piisavalt tugevalt sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

  • Liikumine peatub ja pakiruumi kaas naaseb täiesti avatud asendisse ning kostab pikk helisignaal.

Hoiatus

Jälgige, et sulgemisel ei tekiks vigastamise ohtu.

Enne pakiruumi kaane sulgemist veenduge kehavigastuste ennetamiseks, et keegi ei viibi selle lähedal.

Pakiruumi kaane liikumist tuleb kogu aeg jälgida.


Kas sellest oli abi?