Media player

Apple CarPlay*

Uuendatud 7/23/2018

Apple CarPlay annab teile võimalused muusika kuulamiseks, kõnede tegemiseks, juhiste saamiseks, sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Siri kasutamiseks, seda kõike, ilma et peaksite juhtimiselt tähelepanu kõrvale pöörama. Apple CarPlay töötab kindlate Apple seadmetega.

P5-1617-Media-Apple CarPlay

Kui auto ei ole juba Apple CarPlay tarkvaraga varustatud, on võimalik seda tagantjärgi paigaldada. Tarvara Apple CarPlay installimiseks võtke ühendust Volvo esindusega.

Täpsema teabe, milliseid rakendusi ning telefone toetatakse, leiate Apple'i kodulehelt www.apple.com/ios/carplay/. Kui kasutate rakendusi, mis ei ühildu tarkvaraga Apple CarPlay, võib mõnikord iPhone’i ja auto vaheline ühendus katkeda. Pange tähele, et Volvo ei vastuta Apple CarPlays oleva sisu eest.

Kasutades Apple CarPlay rakendust kaardil navigeerimiseks, ei anta juhiekraanil ega esiklaasinäidikul juhiseid, vaid ainult keskekraanil.

Apple CarPlay rakendusi saab juhtida keskekraani, mobiiltelefoni või rooliratta parempoolsete klahvidega (kehtib teatud funktsioonidele). Siri abil saab rakendusi ka häälega juhtida. Hoidke roolil nuppu all ja käivitage hääljuhtimine Siri abil; nupuvajutus käivitab auto enda hääljuhtimissüsteemi. Kui Siri katkeb liiga vara, hoidke roolil nuppu allavajutatuna.

Apple CarPlay kasutamisel nõustute järgmisega: CarPlay on teenus, mida pakub Apple Inc. tema poolt kehtestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Volvo Cars Apple CarPlay ega selle funktsioonide/rakenduste eest. Apple CarPlay kasutamisel edastatakse teie autost teatavat infot (k.a selle asukoht) teie iPhone'i. Suhetes Volvo Cars'iga vastutate täielikult enda ja teiste isikute Apple CarPlay kasutamise eest.


Kas sellest oli abi?