Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Funktsiooni Pilot Assist* ajaintervalli määramine

Uuendatud 7/23/2018

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.

P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning UTAN nr

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Märkus

Kui juhiekraanil on auto ja rooli sümbol, jälgib süsteem Pilot Assist eesolevat sõidukit eelmääratud pikivahega.

Kui kuvatakse ainult rool, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

P5-1646-PilotAssist avstånd

Ajaintervalli määramine.

Vähendage ajaintervalli
Suurendage ajaintervalli
Vahemaa hoiatus

Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).

Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Eespool liikuva sõidukiga sama kiiruse ja pikivahe hoidmiseks võimaldab Pilot Assist pikivahet teatud tingimustel sujuvalt hoida. Näiteks aeglastel kiirustel suurendab rakendus Pilot Assist pikivahet veidi.

Arvestage sellega, et lühike intervall jätab juhile võimalike ootamatute olukordade tekkimisel väga lühikese aja reageerimiseks ja tegutsemiseks.

Märkus

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

Kui Pilot Assist ei näi reageerivat selle aktiveerimisel, võib kiiruse suurendamist takistada ajaline vahe eessõitva sõidukiga.

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.


Kas sellest oli abi?