Reguleerimisnupud

Kaardinavigatsiooni ekraanid ja juhtnupud

Uuendatud 7/23/2018

Sensus Navigation funktsiooni saab esitleda ja käitada mitmel eri moel, nt autojuhi ekraani, esiklaasiindikaatori ja häälkäskluste abil.

Keskekraan

P5-15w07-Overview centerdisplay

Kõik toimingud navigatsioonisüsteemis leiavad aset keskekraanil (st kaardi seaded ja sihtkoha määramine).

Kui kaarti keskekraanil ei kuvata, puudutage avakuva ülavaates rida Navigatsioon.

Autojuhi ekraan

P5-15w07-Overview-DIM 12

Kaart kuvatakse ainult 12" juhiekraanil.

Sõitmise ajal kuuleb autojuht hääljuhiseid ning autojuhi ekraanile ilmuvad instruktsioonid. Kaardi kuvamine saab juhi ekraanil olla aktiivne ka teekonda valimata.

Parempoolsed roolinupud ning autojuhi ekraan

Parempoolseid roolinuppe saab kasutada kaardi navigatsioonifunktsioonide haldamiseks, nt Vii mind koju ja Tühista juhised. Kui juhiekraanil kuvatakse teade, tuleb see kinnitada näidatud menüüs.

P5-1617-Navi-App menu and right steering wheel switch (RoW)
Menüü avamine/sulgemine. Pärast inaktiivsusperioodi või kindla suvandi valimist sulgub menüü automaatselt.
Menüüde sirvimine.
Menüüsuvandite sirvimine.
Kinnitage või tõstke valik esile.

Esiklaasi ekraan*

P5-1507-Navi HUD information

Kaardi navigatsioon tuuleklaasil.

Autojuht saab juhiseid ja teavet ka tuuleklaasi allosas asuvalt navigatsioonisüsteemi esiklaasinäidikult.

Navigatsiooniteabe kuvamise saab välja lülitada ja teabevälja asendit saab reguleerida.

Hääletuvastus

Paljusid funktsioone saab juhtida ka häälkäskudega.

P5–1507–Voice control symbol

Vajutage rooliratta nuppu, oodake signaali ja lausuge näiteks "Sõida Avaleht".


Kas sellest oli abi?