Parkimisabi kaamera

Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Uuendatud 11/9/2020

Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Parkimisabikaamera (PACPark Assist Camera) tähiseid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Tagurdusandurid on deaktiveeritud, seega helisignaale ei kosta ja takistusi/esemeid ei kuvata.

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Kaamera on välja lülitatud.

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.


Kas sellest oli abi?