Parkimisabi kaamera

Parkimiskaamera aktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Parkimiskaamera aktiveerimine

Parkimisabi kaamera (PACPark Assist Camera) aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel. Samuti saab selle keskekraani funktsiooninuppudega käsitsi sisse lülitada.

Kaameravaade tagurdamisel

Kui viimati kasutatud kaameravaade oli 360° vaade või üks külgvaadetest, kuvab ekraan tagurpidikäigu valimisel 360° vaate, vastasel juhul kuvatakse tahavaade.

Kaameravaade kaamera käsitsi aktiveerimisel

P5-1917-Park Assist Camera button

Parkimiskaamera aktiveerimiseks vajutage keskekraani funktsioonivaates seda nuppu. Alguses kuvab ekraan viimati kasutatud kaameravaate. Kuid pärast mootori iga käivitamist asendub eelnevalt kuvatud külgvaade 360° vaatega ja eelnevalt kuvatud suumitud tahavaade tahavaatega.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Kaamera automaatne väljalülitamine

Esivaade kustub alates kiirusest 25 km/h (16 mph), et vältida juhi tähelepanu kõrvalejuhtimist. Kui kiirus väheneb 1 minuti jooksul kiiruseni 22 km/h (14 mph), taasaktiveerub esivaade automaatselt tingimusel, et kiirus pole olnud suurem kui 50 km/h (31 mph).

Muud kaamera vaated lülituvad välja kiirusel 15 km/h (9 miili/h) ja taasaktiveerimist ei toimu.


Kas sellest oli abi?