Parkimisabi kaamera

Parkimiskaamera asukohad ja jälgimisalad*

Uuendatud 11/9/2020

Parkimiskaamera asukohad ja jälgimisalad*

Parkimisabi kaamerad (PACPark Assist Camera) võivad eraldi kuvada tagumise, eesmise, vasakpoolse või parempoolse kaamera vaate. Lisaks võite vaadata ka kõiki jälgimisalasid katvat 360° komposiitvaadet.

360° vaade*

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Parkimiskaamerate vaatevälja näide ligikaudse katvusalaga.

Funktsioon 360°-vaade aktiveerib kõik parkimiskaamerad, mille korral on auto neli külge korraga keskekraanil näha, nii näeb juht aeglasel manööverdamisel kogu auto ümbrust. 360° vaatelt saab iga kaameravaate aktiveerida eraldi. Puudutage ekraani, et kuvada kaamera tähised ja valida soovitud vaade.

P5+6-1746 - Park Assist Camera, camera active

Kaameratähis keskekraani autotähisel näitab, milline kaamera on aktiivne.

Kui autol on ka Parkimisabi süsteem*, siis tähistatakse vahemaad tuvastatud takistuseni eri värvidega.

Kaamerad saab aktiveerida automaatselt või käsitsi.

Tagurpidi

P5-S90-1617-Park Assist Camera, backwards-facing camera

Tagumine kaamera asub numbrimärgi kohal.

Tagumine kaamera näitab laia ala auto taga. Teatud mudelitel võib olla näha kaitserauda ja haakekonksu.

Keskekraanil nähtavad objektid võidakse kuvada veidi kaldu – see on normaalne.

Eesmine

P5-1507-Park Assist Camera, location of forward parking camera

Eesmine pakimiskaamera asub kaitsevõres.

Eesmine kaamera aitab ka piiratud külgvaatega väljasõiduteel, nt garaažist välja sõitmisel. See on aktiivne kuni kiiruseni 25 km/h (16 mph), seejärel lülitatakse eesmine kaamera välja.

Kui auto ei saavuta kiirust 50 km/h (30 mph) ja 1 minuti jooksul pärast esikaamera väljalülitumist langeb kiirus alla 22 km/h (14 mph), lülitub kaamera uuesti sisse.

Külgmise

P5-1507-Park Assist Camera, side camera on door mirror

Külgkaamerad asuvad küljepeeglites.

Külgkaamerad võivad näidata, mis on kummalgi pool autot.


Kas sellest oli abi?