Käivitamine ja sõitmine

Mootori käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Mootori käivitamine ja seiskamine toimub kaugjuhtimispult-võtmest ja nupust START/STOP ENGINE.

Video thumbnail
Süütelukk väljavõetud/sisestatud kaugjuhtimispuldiga ja nupp START/STOP ENGINE.

Süütelukk väljavõetud/sisestatud kaugjuhtimispuldiga ja nupp START/STOP ENGINE.

Oluline

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispulti sisse – hoia kinni metallvõtmega poolest. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine

Sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja lükake lõppasendisse. Pidage meeles, et juhul kui sõiduk on varustatud alkolukuga*, siis osutub mootori käivitamiseks vajalikuks esmalt läbida puhumistest. Täpsema teabe saamiseks alkoluku kohta vt. Alkolukk.

Hoidke sidurit allKui auto liigub, siis on auto käivitamiseks piisav vajutada nuppu START/STOP ENGINE.. (Automaatkäigukasti korral vajutage pidurile.)

Vajutage START/STOP ENGINE -nuppu ja laske see lahti.

Starter töötab kuni mootori käivitumiseni või selle ülekuumenemiskaitse vallandumiseni.

Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

Hoiatus

Enne autost lahkumist eemalda kaugjuhtpult alati süütelukust ning veendu, et süütelukk on asendis 0 – eriti tähtis on see siis, kui autos on lapsi. Lisainfot selle funktsiooni kohta vt. Võtme asendid.

Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.

Keyless Drive *

Bensiini ja diiselmootorite võtmevabaks käivitamiseks tehke toimingud 2–3.

Märkus

Mootori käivitamise eeltingimusena peab üks auto võtmeta juhtimise funktsiooniga kaugjuhtimispult olema salongis või pakiruumis.

Hoiatus

Ära eemalda kaugjuhtpulti autost, kui autoga sõidetakse või seda pukseeritakse.


Kas sellest oli abi?