Õhukvaliteet

Õhu kvaliteet - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

Uuendatud 7/23/2018

CZIP hõlmab mitmeid uuendusi sõiduki reisijateruumi puhtana hoidmiseks, seda isegi allergiate ja astma all kannatavate isikute vajadusi silmas pidades.

       

  See sisaldab järgmist:

 • Ventilaatori täiustatud funktsioon - ventilaator hakkab tööle, kui auto kaugjuhtimispuldist avatakse. Ventilaator täidab salongi puhta õhuga. See funktsioon käivitub vajadusel ning lülitub pärast teatud aega või salongiukse avamist automaatselt välja. Ventilaatori töötamisaeg väheneb järkjärgult tänu vajadusel vähenemisele, kuni auto on 4 aastane.
 • Õhu kvaliteedi juhtsüsteem IAQS on täisautomaatne süsteem, mis joiab õhu reisijateruumis saastest puhtana.

Märkus

CZIP-standardi nõuete järgimiseks CZIP-iga autodel tuleb IAQS filtrit laadida 15 000 km järel või kord aastas, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Kuni 75 000 km läbimiseni siiski iga 5 aasta järel. CZIP-iga autodel, millel klient ei soovi CZIP-standardi nõudeid järgida, tuleb IAQS filtrit vahetada regulaarse hoolduse käigus.

Täiendava informatsiooni hankimiseks allergeenitõrjekomplekti CZIP kohta tutvu autoga kaasa antud brošüüriga.


Kas sellest oli abi?