Sümbolid ja teated

Teated

Uuendatud 7/23/2018

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade.

Teade

Spetsifikatsioon

Peatuge ohutult Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Seisake mootor Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Hoolda kohe Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Nõutav hooldus Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vaata juhendit Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Lugege kasutusjuhendit.

Broneeri hooldus

Tuleb leppida kokku regulaarse hoolduse aeg - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Korralise hoolduse tähtaeg

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Ajastuse määrab sõidetud kilomeetrite arv, viimasest hooldusest möödunud aeg, mootori tööaeg ja õli kvaliteet.

Hoolduse tähtaeg ületatud

Kui hooldusintervallidest kinni ei peeta, ei kata garantii kahjustunud osi - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast Vajalik õlivahetus

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast Toime piiratud

Jõuülekanne ei tule toime täisvõimsusega. Sõida ettevaatlikult, kuni teade kaobTeised automaatülekannet puudutavad teated..

Kui see ilmub korduvalt - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Käigukast on kuum Kiirus piiratud

Sõitke ühtlasemalt või seisake auto ohutul viisil. Lahutage käik ja laske mootoril tühikäigul töötada, kuni teade kaobTeised automaatülekannet puudutavad teated..

Käigukast on kuum Peatu ohutult Lase jahtuda

Kriitiline rike. Peatage kohe ohutult auto ja pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Ajutiselt väljas Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.

Aku on nõrk Energiasäästu režiim

Audiosüsteem lülitatakse energia säästmiseks välja. Lae akut.


Kas sellest oli abi?