Turvalisus

Ohutus - hoiatussümbol

Uuendatud 7/23/2018

Vea tuvastamise korral veaotsingu käigus või süsteemi sisselülitamisel kuvatakse vastav ohusümbol. Vajadusel kuvatakse hoiatussümbol koos vastavasisulise teatega näidikuploki infonäidikule.

Turvapatjade süsteemiTurvapatjade süsteemi  ohukolmnurk ja hoiatussümbol analoog-näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol analoog-näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol digitaalsel näidikupaneelil.

Turvapatjade süsteemi ohukolmnurk ja hoiatussümbol digitaalsel näidikupaneelil.

Näidikuplokil kuvatav hoiatustähis lülitatakse sisse kaugjuhtimispuldi võtmega süüteasendis II. Iga kord kui süüde sisse lülitatakse, toimub veaotsing. Kui turvapadjasüsteem toimib tõrgeteta, kustub see sümbol ca 6 sekundi pärast.

Vea tuvastamise korral veaotsingu käigus või süsteemi sisselülitamisel kuvatakse vastav ohusümbol. Vajadusel kuvatakse hoiatustähis ekraanil koos vastava teatega. Kui ohusümbol ei toimi õigesti, ilmub ohukolmnurga kujutis ja SRS-turvapadi Vajalik hooldus või SRS-turvapadi Lase kohe hooldada süttib ekraanil. Volvo soovitab viivitamatult pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Kui turvapadjasüsteemi hoiatussümbol ei kustu või süttib sõidu ajal, ei ole turvapadjasüsteem täiesti funktsionaalne. Sümbol näitab tõrget turvapadjasüsteemis, turvavööde eelpingutisüsteemis, külgturvapadjasüsteemis, turvakardinasüsteemis või muud tõrget süsteemis. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo esindusse niipea kui võimalik.


Kas sellest oli abi?