TV

Teletekst*

Uuendatud 7/23/2018

Võimalik on vaadata teksti-TVd.

Talita järgmiselt:

Teleteksti nägemiseks avage teleri režiimis TV menuTeletext.

Sisesta lehekülje number (3 numbrit) juhtimispuldi numbriklahvide (0-9) abil.

Lehekülg kuvatakse automaatselt.

Sisestage lehekülje number või keerake järgmisele lehele liikumiseks nuppu TUNE.

Teleekraanile naasmiseks vajutage EXIT.


Kas sellest oli abi?