Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärgituvastus Road sign information (RSI)* - toimimine

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSIRoad Sign Information) registreerib ja näitab liiklusmärke olenevalt liiklusmärgist ja olukorrast mitmel eri moel.

P4-1220-RSI Instrumentpanel

Salvestatud kiirusinfoLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Juhul kui liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI tuvastab piirkiirust fikseeriva liiklusmärgi, kuvatakse selle liiklusmärgi sümbol näidikuplokis.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Möödasõidu keelu aladel kuvatakse koos jooksval lõigul kiiruspiirangut fikseeriva märgi sümboliga ka möödasõitu keelav märkLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Kiiruspiirangu või kiirtee lõpp

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi, mis viitab kaudselt praeguse kiiruspiirangu lõppemisele, nt kiirtee lõpus, kuvatakse näidikuplokis vastava liiklusmärgi sümbol.

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad kaudselt kiiruspiiranguleLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. on järgmised.

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Kõikide piirangute lõpp.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Kiirtee lõpp.

Näidikuplokis olev sümbol kustub 10-30 sekundi pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Kiiruspiirangu muutus

Kui möödute otsesest kiiruspiirangu märgist, pärast mida kiiruspiirang muutub, kuvatakse näidikuplokis vastava liiklusmärgi sümbol.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad otseselt kiiruspiiranguleLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Näidikuplokis olev sümbol kustub ligikaudu 5 minuti pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Sensus Navigation

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, loetakse kiiruse teavet navigatsiooniseadmest järgmistel juhtudel.

  • Kui süsteem tuvastab liiklusmärke, mis kaudselt vihjavad kiiruspiirangule, nt kiirteed, kahe sõidusuunaga teed ja linnapiir.
  • Kui eeldatakse, et eelnevalt tuvastatud kiiruspiirangu märk on kehtivuse kaotanud, aga uut liiklusmärki pole veel tuvastatud.

Täiendavad märgid

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag

Näiteid täiendavatest märkidestLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited..

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Mahasõitudel kehtivad kiiruspiirangud tähistatakse teatavates riikides lisamärgina, millele on lisatud nool.

Sellist tüüpi täiendavatele märkidele lisatavad kiiruspiirangu märgid kuvatakse vaid juhul, kui juht on suunatule sisse lülitanud.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil.

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul näidikuploki kiirusesümboliLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. all tähendab, et RSI avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

Kiirushoiatus sisse/välja

RSI alamfunktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on valitav - juht saab valida kas Sees või Väljas.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Kiirushoiatus esitatakse näidikuplokis maksimaalse lubatud kiiruse sümboliLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited. ajutise vilkumisena, kui kiirust ületatakse 5 km/h(5 mph) või rohkem.

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Aktiveerige Speed alert järgmiselt.

  1. Leidke funktsioon menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.
  2. Suvandi Speed alert esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Kas sellest oli abi?