Pardaarvuti

Pardaarvuti - analoognäidikuplokk

Uuendatud 7/23/2018

Auto pardaarvuti salvestab ning arvutab ka selliseid väärtusi, nagu näiteks läbisõit, kütusekulu ja keskmine kiirus.

Pardaarvuti teavet on võimalik kuvada näidikupaneelil ning seda on võimalik juhtida vasakpoolse roolikangi lüliti ning näidikupaneeli menüü abil.

Kontrollimist ja seadistust võib teha kohe, kui näidikuploki valgustus on luku avamisel automaatselt süttinud. Kui ühtki pardaarvuti juhtseadistest ei aktiveerita ligikaudu 30 sekundi vältel pärast juhiukse avamist, kustub näidikupaneeli valgustus ning pärast seda on vaja pardaarvuti kasutamiseks lülitada võti asendisse II või käivitada mootor.

Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub veateade, tuleb selle teate vastuvõttu kinnitada enne, kui pardaarvuti saab uuesti aktiveerida.

 • Teate kinnitamiseks vajutage lühidalt suunatulede lülitushoova nuppu OK.

Juhtelemendid

P4-1246-Färddator Low

Ekraan ja juhtelemendid.

OK - avab näidikupaneeli menüü, kinnitab sõnumeid ning menüüvalikuid.
Pöidlalüliti - liigub erinevate menüüvalikute ning pardaarvuti valikute vahel.
RESET - lähtestab praeguse sõidu mõõdiku või liigub menüüstruktuurist välja.

Pardaarvuti valikud

Valige, millist reisiarvestit kuvatakse:

Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.

Valikute sirvimiseks pöörake pöidlalülitit ning peatuge soovitud sihtpunktil.

Kombineeritud instrumendipaneelil olevat pardaarvutit on võimalik igal ajal teisele valikule seada. Üks valikutest on, et pardaarvutit ei kuvata.

Pardaarvuti jaotis näidikuplokis

Informatsioon

Päevasõidumõõdik T1 ja läbisõit

 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.

Päevasõidumõõdik T2 ja läbisõit

 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.

Kütusevaru

Lisateavet vt jaotisest "Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni".

Kütusekulu

Hetkekulu.

Keskm. kiirus

 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab Keskm. kiirus.

Pardaarvuti andmed puuduvad.

Selle suvandi korral on kuva tühi - sellega näidatakse ka ahela algust/lõppu.

Pardaarvuti lähtestamine

Pöörake pöidlalülitit ning peatuge pardaarvuti valikul, mida soovite lähtestada: T1 ja läbisõit, T2 ja läbisõit või Keskm. kiirus.

RESET nupu üks pikk vajutus lähtestab valiku väärtuse.

Iga jaotis tuleb lähtestada eraldi.

Näidikupaneeli menüü funktsioonid

Näidikupaneeli menüü sisaldab pardaarvuti seadistamise valikuid. Avage menüü ja kontrollige/muutke allolevas tabelis välja toodud rakendusi.

Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.

Vajuta OK.

Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.

Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda RESET.

Funktsioonid

Informatsioon

Kiiruse diginäi
 • km/h
 • miili/h
 • Kuva puudub

Kuvab auto kiirust digitaalselt näidikupaneeli keskel.

Soojendi *
 • OTSEKÄIVITUS
 • Taimer 1 - viib kellaaja valimise menüüsse.
 • Taimer 2 - viib kellaaja valimise menüüsse.

Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade - taimer.

Lisasoojendi *
 • Aut. sis.
 • Väljalül.

Lisainfot vt Lisakütteseade.

TC valikud
 • Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Kütusekulu
 • Keskmine kiirus
 • Päevasõidumõõdik T1 ja läbisõit
 • Päevasõidumõõdik T2 ja läbisõit

Siit saate aktiveerida suvandid, mida soovite seada pardaarvuti valitavateks jaotisteks. Juba valitud suvandite sümbolid on valged ja "linnukesega" - teised on hallid ja märgistuseta.

Hoolduse olek

Näitab kuude arvu ja läbisõitu järgmise teeninduseni.

Õlitase

Teatavad mootorid.

Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.

Teated (##)

Lisainfot vt Teated - käsitlemine.


Kas sellest oli abi?