Vedelikud ja määrded

Kliimaseadmete spetsifikatsioonid

Uuendatud 7/23/2018

Auto kliimaseadmes on kasutusriigist sõltuvalt külmutusaine R1234yf või R134a. Kliimaseadme külmutusaine tüübi tuvastamiseks vaadake kapoti siseküljel olevat kleebist.

Kliimaseadmes kasutamiseks ettenähtud vedelike ja määrdeainete tüübid ja mahud on toodud allolevates tabelites.

Kliimaseadme kleebis

Külmutusaine R134a kleebis

P5-1507-Decal air conditioning

Kleebis paikneb mootoriruumis.

Külmutusaine R1234yf kleebis

P3/P4-1617-Decal air conditioning R1234yf

Kleebis paikneb mootoriruumis.

Külmutusaine R1234yf sümbolite selgitus

Tähis

Tähendus

P5-1507-Symbol caution

Ettevaatust

P5-1507-Symbol A/C-system

Mobiilne kliimasüsteem (MAC)

P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system

Määrdeaine tüüp

P5-1507-Symbol Technician type A/C-system

Mobiilise kliimasüsteemi (MAC) hooldamiseks on vajalik väljaõppe saanud tehnik

P5-1507-Symbol Flammable refrigerant

Süttimisohtlik külmutusaine

Külmutusagens

Külmutusainega R134a autod

Mootor

Kaal

Ettenähtud kvaliteet

5-silindriline diisel

720 g

R134a

muu

800 g

Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Külmutusainega R1234yf autod

Kaal

Ettenähtud kvaliteet

750 g

R1234yf

Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Kompressoriõli

Mootor

Kogus

Ettenähtud kvaliteet

4-silindriline

60 ml

PAG SP-A2

5-silindriline

110 ml

PAG SP-A2

Aurusti

Oluline

A/C-süsteemi aurustit ei tohi kunagi parandada ega asendada kasutatud aurustiga. Uus aurusti peab olema sertifitseeritud ja tähistatud SAE J2842 nõuete kohaselt.


Kas sellest oli abi?