Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv püsikiirusehoidja* - kiirused

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduv püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga

Kohanduv püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga

Kohanduv püsikiirusehoidja ilma kiirusepiirajata

Kohanduv püsikiirusehoidja ilma kiirusepiirajata

ACC sisselülitamine

  • Vajutage roolinuppu - näidikuplokis süttib samasugune VALGE sümbol (8), mis näitab, et adaptiivne kiirusehoidik on ooterežiimil.

ACC aktiveerimine

  • Vajutage soovikohaseks seadistataval kiirusel sõites roolinupule või .
> Hetkekiirus salvestatakse mällu, näidikupaneelil kuvatakse salvestatud kiiruse ümber mõneks sekundiks suurendusklaas (6) ja selle tähis muutub VALGEST ROHELISEKS.

Kui selle sümboli värvus muutub VALGEST ROHELISEKS, on ACC aktiivne ja auto hoiab salvestatud kiirust.

ACC reguleerib vahekaugust eessõitva sõidukiga ainult siis, kui sümbolil kuvatakse teise sõiduki kujutist.

Samal ajal tähistatakse kiirusintervalli järgmiselt:

  • ROHELISE tähisega suurem kiirus on eelprogrammeeritud kiirus
  • väiksem kiirus on eessõitva sõiduki kiirus.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud kiirust saab muuta nuppude või lühikese või pika vajutusega.

Seadistamiseks +/- 5 km/h sammuga:

  • lühike vajutus - iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h sammuna.

Seadistamiseks +/- 1 km/h sammuga:

  • hoidke nuppu all ja vabastage see, kui näidikupaneelil kuvatakse soovitud maksimaalne kiirus.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kiiruse lisamisel gaasipedaali allavajutamisega enne nupu / vajutamist salvestatakse auto kiirus nupu vajutamise hetkel.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Märkus

Kui mõnda adaptiivse kiirushoidiku nuppu hoitakse all mitu minutit, siis see blokeerub ja lülitub välja. Kiirushoidiku uuesti aktiveerimiseks tuleb auto peatada ja mootor uuesti käivitada.

Kõigis tingimustes ei saa seda uuesti käivitada ja sellisel juhul ilmub näidikuplokile teade Adaptiivne kiirushoidik ei tööta.


Kas sellest oli abi?