Kiirusehoidik

Kiirusepiiraja - piirkiiruse ületamise hoiatus

Uuendatud 7/23/2018

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud/valitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

Tee järsu languse korral ei tarvitse mootori pidurdusvõime piisav olla ja auto võib ületada valitud maksimumkiirust. Sellest annab juhile märku helisignaal.

Signaal ei lõpe enne, kui juht on kiirust vähendanud valitud maksimumkiirusest väiksemale kiirusele.

Märkus

Alarm aktiveerub 5 sekundi pärast vaid sel juhul, kui kiirust on ületatud vähemalt 3 km/h võrra, tingimusel, et viimase poole minuti jooksul ei ole nuppu ega vajutatud.


Kas sellest oli abi?