Telefon

Tekstsõnumite seadistused

Uuendatud 5/18/2020

Tekstsõnumite seadistused

Tekstsõnumite seadistused leiate ühendatud telefonis.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTekstiteated ja valige seadistused.

  • Teade keskekraanil – kuvab sõnumiteavitused keskekraani olekuribal.
  • Teavitus juhi infoekraanil – kuvab juhiekraanil teavitused ja hallata saab sissetulevaid sõnumeid, kasutades rooli parempoolset klahvistikku.
  • Tekstiteate toon – saabunud tekstsõnumite helina valimine.

Kas sellest oli abi?