V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Uuendatud 5/18/2020

Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Roolimisabi aitab tagant otsasõidu ohu korral hajunud tähelepanuga juhti, kes ei märka, et auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb kas tagant või pimealast sõiduk.

P5-1717 - Blind Spot Information Systems with steering assistanse

Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.

Teine sõiduk pimealas
Teie auto

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal on pimealas teine sõiduk või kui kõrvalrajalt läheneb kiiresti muu sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon suudab aidata isegi siis, kui juht vahetab sõidurada tahtlikult, kasutades suunatulesid, kuid ei märka lähenevat sõidukit.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Uksepeeglite tuled vilguvad roolimissekkumise ajal, olenemata sellest, kas funktsioon BLISBlind Spot Information on aktiveeritud. Kuulda on ka helisignaali.


Kas sellest oli abi?