Tutvuge oma juhendiga

V60 Twin Engine
2018

Hübriidiga seotud teave

13 Tulemused

video

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Hübriidaku laadimine

Lisaks kütusepaagile, nagu tavalisel autol, on see auto varustatud ka vahetatava liitiumioon-tüüpi akuga (nn hübriidakuga).

Juhtseadmega laadimiskaabel

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks. Kasutage Volvo soovitatud laadimiskaablit.

Laadimisvool

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Auto laadimise sisendpesa ja 230 VAC pesa vahelisele laadimiskaablile võib määrata juhtseadme abil eri voolutugevuse (6-16 A).

Eco guide & Hybrid guide

Eco guide ja Hybrid guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted. Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti – teekonna statistika.

Hübriidaku

Auto on varustatud elektrimootoriga töötamiseks hooldusvaba laetava liitiumioonakuga.

Ajamisüsteemid

See Plug-in Hybrid on nn paralleelhübriid, mis tähendab, et sellel on kaks eraldi ajamisüsteemi: elektrimootor ja diiselmootor. Olenevalt juhi valitud sõidurežiimist ja saadaolevast elektrienergiast võib neid kaht ajamisüsteemi kasutada kas eraldi või paralleelselt.

Twin Engine - Ülevaade

Mudeli V60 Twin Engine ainulaadsete funktsioonide ülevaade.

Twin Engine - Sissejuhatus

Autot juhitakse täpselt sama moodi nagu tavalist autot. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, diiselmootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.

Hübriidakudega sõiduki pikaajaline hoiustamine

Kui autoga pikka aega (rohkem kui 1 kuu) ei sõideta, peaks hübriidaku kahjustuste vältimiseks olema aku laetuse tase ligikaudu 25%, see on välja toodud näidikupaneelil.

Ökonoomne sõiduviis

Sõitke ökonoomselt ja loodust säästvalt - sõitke sujuvalt, mõelge ette ja kohandage oma sõidustiili ja kiirust vastavalt sõidutingimustele.

video

Üldteave eelsoojenduse kohta

Auto salongi kliimat võib enne väljasõitu eelkonditsioneerida (aklimatiseerida), seda nii sooja kui ka külma ilmaga.

Vahemaa elektrimootoriga sõitmisel

Elektrimootoriga läbisõidetav vahemaa oleneb mitmest tegurist, nt aktiivsete elektritvraitite arvust. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.