Start/Stop süsteem

Start/Stop* - mootor ei lülitu välja

Uuendatud 7/23/2018

Teatavate mootori ja käigukasti kooslusega mudeliversioonid on varustatud Start/Stop funktsiooniga, mis rakendub nt. ummikutes või peatumisel valgusfoori taga.

Isegi juhul kui Start/Stop funktsioon on sisselülitatud olekus, ei tarvitse mootor alati automaatselt seiskuda.

Mootor ei lülitu automaatselt välja juhul, kui:

Tingimused

M/AM = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Auto ei ole pärast võtmest käivitamist või viimast automaatset seiskumist saavutanud esmalt kiirust ca. 10 km/h(6 mph).

M + A

juht on avanud turvavöö pandla.

M + A

akuvõimsus on allpool minimaalset lubatavat taset.

M + A

mootor ei ole normaalsel töötemperatuuril.

M + A

välistemperatuur on külmumistemperatuuri läheduses või üle 30 °C.

M + A

tuuleklaasi elektrisoojendus on aktiveeritud.

M + A

salongi keskkond erineb eelseadistatud väärtustest - sellest annab märku suurel kiirusel töötav ventilaator.

M + A

auto liigub tagurpidi.

M + A

käivitusaku temperatuur on alla külmumispunkti või liiga kõrge.

M + A

juht liigutab intensiivsemalt rooli.

M + A

väljalaskesüsteemi tahmafilter on täis – ajutiselt välja lülitatud Start/Stop funktsioon aktiveeritakse nii pea kui automaatne puhastustsükkel on lõppenud (vt Diiselkütuse filter (DPF)).

M + A

tee on väga järsu kaldega.

M + A

auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis.

M + A

kapott avatiAinult teatud mootoritega..

M + A

käigukasti töötemperatuur ei ole normaalne.

A

õhurõhk on madalam kui 1500-2500-meetrisele absoluutsele kõrgusele vastav rõhk – õhurõhk muutub valdavatest ilmastikuoludest sõltuvalt.

A

kohanduva püsikiirusehoidja Queue Assist funktsioon on aktiveeritud.

A

käigukang on asendis R, SSport-režiim. või "+/-".

A


Kas sellest oli abi?