Akende ja peeglite kliimajuhtseadmed

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning deaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning deaktiveerimine

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojendust kasutatakse kiireks udu ning jää akendelt ja peeglitelt eemaldamiseks.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button rear screen

Nupp keskkonsoolil.

Vajutage nuppu.

Tagaakna ja küljepeeglite soojendus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning inaktiveerimine keskekraani abil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button rear defroster

Vajutage Taga.

Tagaakna ja küljepeeglite soojendus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.


Kas sellest oli abi?