Salongi kliimajuhtseadmed

Auto kliimaseadme aktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Auto kliimaseadme aktiveerimine

Kui auto kliimaseade on aktiveeritud, kontrollitakse mitut kliimafunktsiooni automaatselt.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Vajutage põgusalt või hoidke all nuppu AUTO Kliima.

  • Lühike vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt.
  • Pikk vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt, temperatuur ja ventilaatori puhumistase määratakse standardsele seadistusele: 22 °C (72 °F) ja tase 3 (tase 2 tagaistmel

    Neljavööndilise kliimaga autodel*.

    ).

Kliima automaatne reguleerimine lülitatakse sisse ning nupu märgutuli süttib.

Märkus

Temperatuuri ja ventilaatori kiirust saab muuta ilma automaatselt juhitavat kliimaseadet välja lülitamata. Automaatselt juhitav kliimaseadet lülitatakse välja manuaalse õhujaotuse valimisel või jääsulatuse maksimumrežiimi aktiveerimisel.


Kas sellest oli abi?