Laste turvalisus

Lapselukkude aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

Lapselukkude aktiveerimine ja desaktiveerimine

Lapselukk takistab tagauste avamist seestpoolt. Elektriliste lapselukkude korral hoitakse ära ka elektrilise akna kasutamine tagaistmelt.

Lapselukk võib olla kas manuaalne või elektriline*.

Manuaalne lapselukk

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Manuaalne lapselukk. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.

Nupu keeramiseks kasutage kaugjuhtimispuldi eemaldatavat võtit.

Uks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
Ukse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Elektriline lapselukk*

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida ja desaktiveerida kõigis süüteasendites, mis on suuremad kui 0. Süsteemi saab aktiveerida ja desaktiveerida kuni 2 minuti jooksul pärast auto väljalülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata.

P5-1507 Door switch electric child lock

Aktiveerimise ja desaktiveerimise nupp.

Tagumine lapselukk aktiveeritud

Kui nupu valgus süttib, siis on lapselukk aktiveeritud.

Kui lapselukk aktiveeritakse siis, kui auto on välja lülitatud, jääb see aktiivseks, kui auto järgmine kord käivitatakse.

  • Tagauksi ei saa seestpoolt avada.
  • Tagumisi elektrilisi aknaid saab juhtida ainult juhiukselt.

Tagumine lapselukk desaktiveeritud

Kui nupu valgus kustub, siis on lapselukk desaktiveeritud.

  • Tagauksi saab avada seestpoolt ja elektrilisi aknaid saab tagaistmelt juhtida.

Tähised ja teated

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-15w19 - Childlock ON

Tagumine lapselukk Aktiveeritud

Lapselukk on aktiveeritud.

P5-15w19 - Childlock OFF

Tagumine lapselukk Deaktiveeritud

Lapselukk on desaktiveeritud.


Kas sellest oli abi?