Turvateenused

Auto lukust avamine Volvo On Call klienditeeninduse kaudu

Uuendatud 7/23/2018

Auto saab VOC-klienditeeninduse abiga kaugjuhtimise teel avada.

Võtke ühendust VOC-i klienditeenindusega .

Kui VOC klienditeenindus on auto omaniku või muu volitatud isiku PIN-koodi alusel tuvastanud, saadetakse vastavalt lepingule autosse avamissignaal.

Uste lukust avamiseks tuleb pakiruum/tagaluuk avada. Vajutage kaks korda nuppu või tõmmake pidemest.

Märkus

Kui pakiruum/tagaluuk ei avane VOC teeninduskeskuses määratud aja jooksul, lukustatakse pakiruum/tagaluuk uuesti.

Kui uksed on avatud, vallandub auto signalisatsioonisüsteem. Lülitage signalisatsioon kaugjuhtimispuldi avamisnupust välja või sisestage kaugjuhtimispult süütelukku.

Märkus

Kui auto paikneb näiteks maa-aluses parklas, ei pruugi kaugjuhtimispuldi avamisfunktsioon viletsate vastuvõtutingimuste tõttu töötada.


Kas sellest oli abi?