Keskekraan

Digitaalses kasutusjuhendis liikumine

Uuendatud 7/23/2018

Digitaalse kasutusjuhendi saab avada auto keskekraanilt. Sisu jaoks saab otsingufunktsiooni kasutada ning liikumine eri jaotiste vahel on lihtne.

P5-1617-Settings pane-OM-highlighted

Digitaalset kasutusjuhendit saab valida ülakuvast.

Digitaalse kasutusjuhendi avamine

Digitaalse kasutusjuhendi avamiseks lohistage keskekraani ülakuva alla ja vajutage nuppu Kasutusjuhend.

Digitaalsest kasutusjuhendist teabe otsimiseks on palju eri võimalusi. Kasutusjuhendi menüü avamiseks vajutage kasutusjuhendi ülemisel ribal .

Otsing kategooriate abil

P5-1617-OM onboard-category symbol-category

Kasutusjuhendi artiklid on jaotatud põhi- ja alamkategooriatesse. Sama artikkel võib esineda mitmes vastavas kategoorias, et seda oleks lihtsam leida.

Vajutage ja seejärel valige Kategooriad.

Põhikategooriad kuvatakse loendina.

Vajutage peakategoorial ().

Kuvatakse alamkategooriate () ja artiklite () loend.

Artikli avamiseks puudutage seda. Naasmiseks vajutage tagasinoolega nuppu.

Auto välimised ja salongi tulipunktid

P5-1617-OM onboard-category symbol-exterior P5-1617-OM onboard-category symbol-interior

Auto sisemine ja välimine ülevaade. Erinevad detailid on märgistatud viidetega, mis viivad antud detaili artikli juurde.

Vajutage ja seejärel valige Väline osa/Salong.

Välimiste osade/salongi kujutised on kuvatud tulipunktidega. Tulipunkt viib vastavat osa käsitleva artikli juurde. Kujutiste sirvimiseks libistage horisontaalselt üle ekraani.

Puudutage tulipunkti.

Kuvatakse teemat käsitleva artikli pealkiri.

Artikli avamiseks puudutage pealkirja. Naasmiseks vajutage tagasinoolega nuppu.

Kõige sagedamini kasutatavate funktsioonide kohta leiate teavet juhendist Quick Guide

P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide

Viib artiklilinkidega lehele, klõpsake neid auto levinud funktsioone puudutava teabe lugemiseks. Artikleid saab avada ka kategooriate kaudu, kuid siin saab neile kiiresti juurde pääseda. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Eelistused

P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites

Siin asuvad artiklid, mis on salvestatud lemmikutena. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Lemmikartiklite salvestamine/kustutamine

Artikli lemmikuna salvestamiseks vajutage paremas ülanurgas olevat sümbolit, kui artikkel on avatud. Kui artikkel on lemmikuna salvestatud, siis on täht seest värvitud: .

Artikli eemaldamiseks lemmikute hulgast märkige artikkel ja vajutage uuesti tärni.

Video

P5-1617-OM onboard-symbol-video

Esitab auto funktsioonide lühikesed õppevideod.

Information

P5-1617-OM onboard-category symbol-information

Auto kasutusjuhendi versiooni ja muu kasuliku teabe nägemiseks puudutage sümbolit.

Algusleht

P5-1617-OM onboard-category symbol-start

Kasutusjuhendi algusesse naasmiseks puudutage sümbolit.

Otsingufunktsiooni kasutamine

Puudutage kasutusjuhendi ülamenüüs nuppu . Ekraani allosas kuvatakse klahvistik.

Sisestage klahvistikul otsingusõna, nt "turvavöö".

Tähtede sisestamisel kuvatakse artikli- ja kategooriasoovitused.

Avamiseks puudutage artiklit/kategooriat.


Kas sellest oli abi?