Õhujaotus

Õhuringluse sisselülitamine/väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Õhuringlus eemaldab salongist halva õhu, heitgaasid jne, ilma et välisõhk autosse jõuaks.

P5-1507–Climate–Button recirculation

Õhuringluse nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Ringlus.

Õhuringlus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

Märkus

Õhuringlusseadet ei saa käivitada, kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur on käivitatud.

Õhuringluse taimeri sisse-/väljalülitamine

Õhutsirkulatsiooni taimeri saab sisse või välja lülitada. Kui taimer on aktiveeritud, lülitub õhutsirkulatsioon 20 minuti möödumisel automaatselt välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Õhutsirkulatsiooni taimeri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Retsirkulatsiooni taimer.


Kas sellest oli abi?