Parkimisabi kaamera

Parkimiskaamera vaated*

Uuendatud 1/31/2020

Parkimiskaamera vaated*

Selle rakenduse abil on võimalik luua 360° vaade ning samuti on võimalik eraldi vaadata esimest, tagumist, vasakut või paremat kaamerat.

360° vaade*

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Parkimiskaamerate vaateväli ligikaudse katvusalaga.

Funktsioon 360°-vaade aktiveerib kõik parkimiskaamerad, mille korral on auto neli külge korraga keskekraanil näha, nii näeb juht aeglasel manööverdamisel kogu auto ümbrust.

360° vaatelt saab iga kaameravaate aktiveerida eraldi.

  • Puudutage ekraanil kaamera soovitud vaatevälja, nt esikaamera ees/kohal oleval pinnal.
P5+6-1746-PAC--Symbol Aktiv kamera i bil

Kaameratähis keskekraani autotähisel näitab, milline kaamera on aktiivne.

Kui autol on ka Parkimisabi süsteem*, siis tähistatakse vahemaad tuvastatud takistuseni eri värvidega.

Kaamerad saab aktiveerida automaatselt või käsitsi.

Tagurpidi

P5-1507-PAC Kameraplacering BAKåt

Tagumine kaamera asub numbrimärgi kohal.

Tagumine kaamera näitab laia ala auto taga. Teatud mudelitel võib olla näha kaitserauda ja haakekonksu.

Keskekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

Eesmine

P5-1507-PAC Kameraplacering FRAMåt

Eesmine pakimiskaamera asub kaitsevõres.

Eesmine kaamera aitab ka piiratud külgvaatega väljasõiduteel, nt hekist möödumisel. See on aktiivne kuni kiiruseni 25 km/h (16 mph), seejärel lülitatakse eesmine kaamera välja.

Kui auto ei saavuta kiirust 50 km/h (30 mph) ja 1 minuti jooksul pärast esikaamera väljalülitumist langeb kiirus alla 22 km/h (14 mph), lülitub kaamera uuesti sisse.

Külgmise

P5-1507-PAC Kameraplacering ytterspegel

Külgkaamerad asuvad küljepeeglites.

Külgkaamerad võivad näidata, mis on kummalgi pool autot.


Kas sellest oli abi?