Sümbolid ja teated

Automaatkäigukasti tähised ja teated

Uuendatud 11/9/2020

Automaatkäigukasti tähised ja teated

Käigukasti rikke korral kuvatakse juhiekraanil tähis ja teade.

Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox

Ülekandes on tekkinud viga.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Kuum või ülekuumenenud käigukast.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Ülekandesüsteemi ajutine rike.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.


Kas sellest oli abi?