Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni „Roolimisabi kokkupõrkeohu korral vastutuleva sõidukiga” aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Sisse ja välja saab lülitada selle nupuga keskekraani funktsioonivaates.

Mootori edaspidisel käivitamisel aktiveeritakse funktsioon automaatseltNeed suvandid olenevad turust. uuesti või järgitakse kaugjuhtimispuldis tehtud seadeid, kui sellel on aktiveeritud juhiprofiilNeed suvandid olenevad turust. (vt jaotist „Juhiprofiilid”).

Märkus

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi deaktiveerimisel lülitatakse kõik alamfunktsioonid välja:

  • roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral;
  • roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral;

Kuigi seda funktsiooni saab deaktiveerida, on soovitatav see hoida aktiivsena, kuna see suurendab enamikel juhtudel sõiduohutust.


Kas sellest oli abi?