Praktiline teave Volvo On Call kohta

Isikuandmed ja Volvo On Call*

Uuendatud 7/23/2018

Isiklikud andmed, mida töödeldakse Volvo On Call teenuse ühenduse kaudu.

Volvo müügiettevõtted (vt allpool olevat tabelit) ja Volvo Car Corporation vastutavad teenusega seoses töödeldud isikuandmete eest. Kogu isikuandmete töötlemine toimub vastavuses heade tavade ja kehtivate seadustega.

Riik

Müügiettevõtted

Belgia

Volvo Car Belux

Taani

Volvo Car Denmark A/S

UK

Volvo Car UK Ltd

Soome

Volvo Car Finland Oy Ab

Prantsusmaa

Volvo Car France

Kreeka

Volvo Car Hellas

Itaalia

Volvo Car Italia S.p.A.

Holland

Volvo Cars Nederland B.V.

Norra

Volvo Car Norway AS

Poola

Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Portugal

Volvo Car Portugal S.A.

Venemaa

Volvo Car Russia

Šveits

Volvo Car Switzerland AG

Hispaania

Volvo Car España S.L.U.

Rootsi

Volvo Car Sweden AB

Tšehhi

Volvo Car Czech Republic s.r.o.

Türgi

Volvo Car Turkey Otomobil Ltd.Şti.

Saksamaa

Volvo Car Germany GmbH

Valgevene

Volvo Car Russia

Ungari

Volvo Autó Hungária Kft.

Austria

Volvo Car Austria GmbH

Andmetöötluse eesmärk

Volvo kasutab isikuandmeid koostööpartneritega nii EL/EEA siseselt kui ka väliselt, et pakkuda teenust ja seda arendada.

Milliseid isiklikke andmeid töödeldakse?

Seoses Volvo On Call-iga töödeldakse kolme liiki isikuandmeid.

  • Kliendi esitatavad isikuandmed Volvo On Call-i aktiveerimiseks ja muud Volvole esitatavad kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, teenuse tüüp ja selle kestus.
  • Teatud sündmuse korral, mida Volvo On Call katab, saadab sõiduk automaatselt teavet. Seda tüüpi teade sisaldab sõiduki VIN-koodi, teenuse kasutamise aega, teenuse tüüpi, kas turvapadjad vallandusid, kas turvavöö pingutid vallandusid, kütuse kogust, sõiduki salongi temperatuuri ja välistemperatuuri, kas uksed ja aknad on lukus või avatud ning sõiduki viimast kuut asukohta.
  • Muu kliendiga seonduv teave hõlmab sõidukis olevate isikutega toimunud telefonikõnesid, teenust pakkunud klienditeenindust ja klienditeeninduse töötaja loodud kirjeid.

Kellel on isiklikele andmetele ligipääs?

Volvo kasutab teenuse pakkumiseks alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad töötavad Volvo nimel ja võivad töödelda isiklike andmeid ainult teenuse pakkumise ulatuses. Kõik alltöövõtjad on lepinguga seotud ja peavad käsitama isikuandmeid salajastena ning seadusega kooskõlas.

Sortimisprotseduurid

Volvo On Call teenuse pakkumiseks vajalikke isiklikke andmeid säilitatakse lepinguperioodi vältel ja seejärel nii kaua, kui seda on Volvol vaja seaduses kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Volvo On Call-iga kaetavate sündmuste käigus loodud andmed kustutakse kolme kuu möödumisel toimunud õnnetusest.

Väljavõtted registrist ja parandused

Eraisikud võivad taotleda valede andmete parandamist ning väljavõtteid registrist, kus näidatakse isiklike andmete töötlemist. Andmete parandamiseks võtke ühendust Volvo klienditeenindusega. Registri väljavõttetaotlus tuleb esitada kirjalikult, esitaja peab selle allkirjastama ning see peab sisaldama nime, aadressi ja kliendinumbrit. Taotlus tuleb saata aadressil Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Luba isiklike andmete töötlemiseks

Selles dokumendis sätestatud juhiste alusel tellimuse aktiveerimiseks nõustub kasutaja Volvo On Call-i teenuse kasutamisel esitatud isikuandmete töötlemisega.


Kas sellest oli abi?