Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teave koos kiiruskaamerate teabega*

Uuendatud 1/31/2020

Liiklusmärkide teave koos kiiruskaamerate teabega*

Liiklusmärkide teabe (RSIRoad Sign Information) ja rakendusega Sensus Navigation* auto saab juhiekraanil teada anda eesolevast kiiruskaamerast.

P5-1519-XC90H-RSI med Fartkamera

Kiiruskaamera teave juhiekraanil.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kui funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on aktiveeritud ja auto ületab tuvastatud kiiruspiirangu, antakse kiirushoiatus, kui juht kiiruskaamerale läheneb. Sel juhul peab vastava piirkonna navigeerimiskaart sisaldama kiiruskaamerate teavet.

Märkus

  • Ettenähtud kiiruse ületamisel hoiatava helisignaali esitamiseks peab funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus olema aktiveeritud ja alamfunktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal olema määratud seadele Sees. Hoiatav helisignaal kõlab siis, kui auto kiirus ületab juhiekraanil funktsiooni RSI kuvatud kiirust.
  • Lisavalikuna on võimalik, et süsteem esitab kiiruskaamerate korral hoiatava helisignaali olenemata auto kiirusest ja ületatud kiirusepiirangust ning seda isegi siis, kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on deaktiveeritud.
  • Navigeerimiskaartidel kuvatav kiiruskaamerate teave pole kõikides riikides/piirkondades saadaval.

Kas sellest oli abi?