Tutvuge oma juhendiga

XC90 Twin Engine
2020

Sõidurežiimid

12 Tulemused

Funktsioonid Hold ja Charge

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge.

video

Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Sõidurežiimi vahetamine

Valige sõidurežiim, mis sobib praeguste sõiduoludega.Muutke sõidurežiimi keskkonsoolil oleva juhtnupuga.

Energia jaotumine hübriidsõidurežiimis kaardi andmeid kasutades*

Sõidurežiim Hybrid on auto tavarežiim, kus elektrimootor ja sisepõlemismootor töötavad eraldi või koos hübriidsõidurežiimis. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon* elektrienergiat nutikalt kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Väikese kiiruse hoidik

Väikese kiiruse hoidiku funktsioon (LSC* sõidurežiimi osa.

Väikse kiirusega sõitmise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooninupu abil

Väikse kiirusega sõitmisel funktsiooniga Hill Descent Control on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Tasemekontrolliga reguleeritakse auto vedrustust ja amortisaatoreid automaatselt, et tagada optimaalne sõidumugavus ja funktsionaalsus. Taset saab ka käsitsi reguleerida, et koorma laadimine või sisenemine ja väljumine oleks lihtsam.

Kõrguse reguleerimise sätted*

Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta. Reguleerige kõrgust laadimise või sisenemise ja väljumise võimaldamiseks.

Mägipiduri funktsioon

Mägipidur (HDC* sõidurežiimi osa.

Mägipiduri aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooninupuga

Mägipiduril funktsiooniga Hill Descent Control on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Elektrimootoriga sõitmine

Elektritoitel sõitmisel pakub Volvo Twin Engine väikest kütusekulu, vähe heitgaase ja suurt võimsust.

Neljarattavedu

Nelikvedu (AWD* ) tähendab, et kõik neli ratast veavad autot korraga, mis aitab veojõudu parandada.