Pidurid

Seisupiduri kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Et vältida auto liikumahakkamist, rakendage seisupidur.

Seisupiduri rakendamine

Tõmmake kangi ülespoole.

Kui seisupidur on aktiveeritud, süttib juhiekraanil sümbol.

Veenduge, et auto on paigal.

Juhi ekraanil olev sümbol

Sümbol

Spetsifikatsioon

Sümbol süttib seisupiduri aktiveerimisel.

Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Lugege juhi ekraanile ilmuvat teadet.

Automaatne rakendamine

Seisupidur rakendub automaatselt järgmistel juhtudel.

  • Funktsioon Auto Hold (automaatne pidurdamine paigalseisul) on aktiveeritud ja auto on seisnud paigal ligikaudu viis minutit.
  • Järsul kallakul olles valitakse käiguasend P.
  • Mootori väljalülitamisel. (See funktsioon on valikuline, vt jaotist "Seisupiduri sätted".)

Hädapidurdus

Hädaolukorras võib rakendada seisupiduri sõiduki liikumise ajal, tõmmates kangi üles ja hoides seda selles asendis. Pidurdusprotseduur seiskub juhtseadise vabastamisel.

Märkus

Suurel kiirusel avariipidurdamise aktiveerumisel kostab helisignaal.

Seisupiduri vabastamine

Käsitsi vabastamine

Vajutage tugevalt piduripedaali.

Vajutage juhtnuppu allapoole.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Automaatne vabastamine

Turvavöö kinnitamine.

Käivita mootor.

Valige käik D või R ja vajutage gaasipedaali.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Parkimine tõusul

Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - käigu sissejätmisest või automaatkäigukasti korral P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

  • Keerata rattad äärekivist eemale.

Kui auto on pargitud esiotsaga allamäge:

  • Keerata rattad äärekivi poole.

Raske koorem tõusul

Raske koorem, nt järelkäru, võib järsul kaldpinnal kaasa tuua auto tagasiveeremise seisupiduri automaatse vabastamise ajal. Selle vältimiseks tõmmake kohalt liikuma hakkamise ajal juhtnuppu üles. Vabasta juhtnupp, kui mootor hakkab vedama.

Seisupiduri sätted

Automaatse rakendumise saab keskekraani kaudu sisse või välja lülitada.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoElektriline seisupidur ja lülitage funktsioon Aktiveeri seisupidur automaatselt sisse või välja.


Kas sellest oli abi?