Sissejuhatus

Kasutusjuhendi leiate siit

Uuendatud 7/23/2018

Kasutusjuhend on saadaval auto keskekraanil mobiilirakendusena ja Volvo tugilehel. Kindalaekas asub Quick Guide ja kasutusjuhendi lisa, kus on kirjas näiteks tehnilised andmed ja kaitsmeteave. Täieliku trükitud kasutusjuhendi saate tellida kaudu.

Digitaalne kasutusjuhend

Auto keskekraanil

Kasutusjuhendi digitaalneTurgudel, kus autot ei varustata keskekraanil oleva kasutusjuhendiga, on auto varustatud täieliku trükitud juhendiga. versioon on saadaval auto keskekraanil. Siin on saadaval näiteks valikud auto sisemuse ning välimuse kuvamiseks. Saadavalolev teave on otsitav ning kategooriatesse jaotatud. Rohkem teavet leiate peatükist "Auto digitaalne kasutusjuhend".

Mobiilirakendusena

Digitaalne kasutusjuhend on saadaval ka mobiilirakendusena ning seda on võimalik alla laadida näiteksApp Store kaudu. See rakendus sisaldab nii videosid kui ka võimalust tutvuda nii auto sisemuse kui välimusega. Kasutusjuhendi jaotiste vahel on lihtne liikuda ning sisu puhul saab ka otsingut kasutada. Rohkem teavet leiate peatükist "Kasutusjuhend mobiilseadmetes".

Internetis

Kasutusjuhendi leiate nii veebiversioonina kui ka PDF formaadis Volvo tugilehelt, support.volvocars.com. Tugilehel on ka videod ja sammhaaval välja toodud juhised näiteks. internetipõhiste teenuste ja rakenduste jaoks. Tugileht on saadaval enamuses riikides. Rohkem teavet leiate peatükist "Tugi ja teave auto kohta internetis".

Trükitud kasutusjuhend

Trükitud lisa

Autos olev trükitud kasutusjuhend täiendab digitaalset kasutusjuhenditTurgudel, kus autot ei varustata keskekraanil oleva kasutusjuhendiga, on auto varustatud täieliku trükitud juhendiga. ning sisaldab olulist teavet, kaitsmeteavet ja ka teatud tehnilisi andmeid. See sisaldab ka juhiseid, mis võivad olla kasulikud juhtudel, kui keskekraanil olevat teavet pole võimalik kasutada. Kasutusjuhendi ülesehitusega tutvumiseks vt "Kasutusjuhendi lugemine".

Quick Guide

Auto peamiste ja enimkasutatavate rakendustega tutvumiseks on olemas ka Quick Guide.

Rohkem kasutusteavet trükitud kujul

Vastavalt valitud varustustasemele ja turule ja muudele muutujatele võib autos olla täiendavaid trükitud kasutusjuhendeid. Täieliku trükitud kasutusjuhendi saate tellidaSee kasutusjuhend tuleb autoga kaasa turgudel, millel ei ole keskekraani kasutusjuhendit. kaudu. Võtke ühendust Volvo edasimüüjaga ning tellige trükitud kasutusjuhend või selle lisad.

Auto keskekraani keele muutmine.

Keskekraani kuvakeele muutmine võib kaasa tuua olukorra, kus osa teabest ei vasta riiklike või kohalike õigusaktide nõuetele.

Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt.

Kui keskekraanil kuvatav teave ja trükitud kasutusjuhendis olev teave erineb, tuleb alati lähtuda trükitud teabest.


Kas sellest oli abi?