Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja sisse- ja väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirusepiirajat (Speed Limiter - SL) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidikut uuesti sisse lülitada.

P5-1546-SL rattknappar-1

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Püsikiirusehoidja deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

Vajutage roolil nuppu (2).

Juhiekraani kiiruspiirangu tähised ja sümbolid on nüüd VALGE asemel HALLI värvi – kiirusepiiraja on ajutiselt välja lülitatud ja juht saab määratud maksimumkiirust ületada.

Kiiruspiiraja taasaktiveerimine ooterežiimist

Vajutage roolil nuppu (1).

Juhiekraani kiiruspiirangu tähised lülituvalt HALLILT värvilt VALGELE värvile ning auto sõidukiirust piirab jälle salvestatud maksimumkiirus.

või

Vajutage roolil nuppu (2).

Kiiruspiiraja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub valitud piirkiirusel.

Ajutine kiiruse suurendamine gaasipedaali abil

Kiirusepiirajat on võimalik ajutiselt välja lülitada gaasipedaali abil, ilma et peaks kiirusepiirajat ooterežiimile lülitama - näiteks juhul, kui on vaja autot äkiliselt kiirendada. Sellisel juhul tegutsege järgnevalt:

Vajutage gaasipedaal põhja ja vabastage soovitud kiiruse saavutamisel, nii lõpetatakse kiirendamine.

Sellisel juhul on kiirusepiiraja ikka veel aktiveeritud ning juhiekraanil olev sümbol on VALGE.

Ajutise kiirenduse lõpetamisel vabastage gaasipedaal täies ulatuses.

Auto pidurdatakse automaatselt viimasele määratud maksimaalsele kiirusele.


Kas sellest oli abi?