Esiiste

Kaassõitja istme reguleerimine juhikohalt*

Uuendatud 1/21/2020

Kaassõitja istme reguleerimine juhikohalt*

Esiistet on võimalik reguleerida juhiistmelt.

Funktsiooni aktiveerimine

Funktsioon aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu.

P5-1507-Gentleman function - symbol

Aktiveerimiseks vajutage nuppu Seadista kaassõitja istet.

Seadista kõrvalistuja istet

Funktsiooni aktiveerimisest alates on juhil kaassõitja istme reguleerimiseks 10 sekundit. Kui selle aja jooksul reguleerimist ei toimu, lülitub funktsioon välja.

Juht võib kaassõitja istet reguleerida juhiistme juhtnuppudega:

P5-1507-Front seat gentleman function
Kaassõitja Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ette-/tahapoole.
Kaassõitja seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.

Kas sellest oli abi?