Telefoni sidumine

16 Tulemused

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Bluetooth®-ühilduvusega telefone saab autoga ühendada ja vabakäetelefonina kasutada. Bluetooth®-vabakäeseadme aktiveerimiseks ja kõnede haldamiseks vaadake allpool esitatud juhiseid.

Telefon ja Bluetooth-ühilduvus

Bluetooth on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Telefoni ja Volvo Bluetooth süsteemi omavaheliseks ühendamiseks peab telefon autoga ühilduma. Volvo hindab jätkuvalt Bluetooth telefone, et kindlustada nende ühilduvus.

Lülitumine teisele Bluetooth®-seadmele

Kui Volvoga on seotud rohkem kui üks seade, saate hõlpsalt uue seadme ühendada. Järgige allolevaid juhiseid.

Tekstsõnumid

Kui autos on rakendus Sensus Connect, saab süsteem mobiiltelefonist pärinevaid tekstsõnumeid Volvos ette lugeda. Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas seda teha.

Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) Bluetooth®-seadmest (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) teie Volvoga.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Auto vabakäefunktsioonide või muusika juhtmeta voogedastamiseks ühendage mobiiltelefon Bluetooth-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua mobiiltelefoni ja Volvo vaheline ühendus.

Sensus IAM2.1Bluetoothi profiilid

Sensus IAM2.1 toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.0+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus IAM2.1 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) teie Volvo ja Bluetooth®-seadme (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) vahel.

Sensus ConnectBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2 teabe- ja meelelahutussüsteem.)

Bluetooth® ja teie Volvo

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Selles artiklis tutvustatakse rakenduse Bluetooth® funktsioone ja eeliseid.

Sensus Connect IHUBluetoothi profiilid

Sensus Connect IHU toetab Bluetooth Core'i versiooni 2.1+EDR. Leiate tabelist teavet selle kohta, milliseid Bluetoothi profiile teie auto teabe- ja meelelahutussüsteem toetab. (See artikkel puudutab autosid, kus on Sensus Connect IHU teabe- ja meelelahutussüsteem)

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Kui soovite jäädavalt Bluetooth-seadme ühenduse Volvoga katkestada, siis järgige allolevaid juhiseid. Kui ühendus on katkestatud, ei kuvata seadet enam saadaolevate seadmete loendis.

Bluetooth-ühenduse kasutamise näpunäited

Kui märkate, et teie auto ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus või toimivus pole ootuspärane, võib abi olla järgmistest soovitustest.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Bluetooth-seadme ja Volvo ühenduse saab katkestada. Kui ühendus on katkestatud, ei ole seade enam autoga ühendatud.

Hääljuhtimise kasutamine

Uuendatud 1/21/2020

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Häälvalimine

Hääljuhtimine muudab auto kasutamise mugavamaks ja võimaldab teil keskenduda sõitmisele ning liiklusoludele. Volvo navigatsioonisüsteemiga suhtlemiseks võite kasutada ka häälkäskluseidKehtib autodele, millel on funktsioon Sensus Navigation..

Hääljuhtimist saate kasutada järgmistes keeltes: inglise (UK), inglise (USA), prantsuse, prantsuse (Kanada), itaalia, jaapani, hiina (mandarini), vene, hispaania, hispaania (Ladina-Ameerika), hollandi, rootsi ja saksa.

Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

Mobiiltelefoniga ühendamine

Enne kui häälkäske saab mobiiltelefoni jaoks kasutada, tuleb mobiiltelefon Bluetooth®- vabakäesüsteemis registreerida ja sellega ühendada. Kui juht annab telefonikäsu ja ükski telefon ei ole süsteemiga ühendatud, teavitab süsteem sellest. Lisa teavet mobiiltelefoni registreerimise ja ühendamise kohta vt Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega või Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga.

Häälvalimise aktiveerimine

Vajutage roolil olevat häälvalimise nuppu, et süsteem aktiveerida ja häälkäskude dialoogi alustada. Seejärel kuvab süsteem keskkonsooli ekraanile tähtsamad käsud.

P3/P4 - Support site - Voice control buttons on the wheel

Klahvistik roolis.

Kõnetuvastuse süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist:

  • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
  • Ära räägi sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
  • Auto uksed, aknad ja katuseluuk

    Lisavarustus/tarvik.

    peavad olema suletud.
  • Väldi taustamüra tekitamist salongis.

Märkus

Kui juht ei ole kindel, mis käsku kasutada, võib ta öelda ”Abi” (Abi) – vastuseks teatab süsteem mõned käsud, mida saab antud olukorras kasutada.

Hääljuhtimise väljalülitamiseks:

  • öeldes ”Tühista
  • Vajutage nuppu EXIT või muu põhiallika nuppu (nt MEDIA).

Multimeediumisüsteemi funktsioonid

Vaadake õppevideost näiteid multimeediumisüsteemi funktsioonide kohta, mida saab kasutada hääljuhtimise kaudu.

Hääljuhtimise kasutamine

Teenuse Sensus Connect interaktiivne juhend

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60Lisatud Sensus Connect..

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80Lisatud Sensus Connect..

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

2014. aasta kuni 2018. aasta mudelid S60, V60 ja XC60.

2015. aasta kuni 2019. aasta mudelid V40, V70, XC70 ja S80.

Mudelite, süsteemide ja teenuste valik võib riigist olenevalt varieeruda.

2020. aasta ja uuemate mudelite kohta vt vastava mudeli online juhendit.


Kas sellest oli abi?

Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

Telefoniraamatu saab mobiiltelefonist Volvosse alla laadida. Meetod erineb olenevalt Volvo süsteemist.