Andmesubjekti taotlus seoses isikuandmetega

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja teised andmekaitsealased õigusnormid seavad tähelepanu keskmesse teie kui üksikisiku, kellel on õigus oma isikuandmete käsutamiseks, ja annavad teile teatavad õigused. Lugedes meie isikuandmete kaitse poliitikat, leiate rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

Esitades sellekohase taotluse, aitab Volvo Cars teil kasutada oma õigust teabele, juurdepääsu oma isikuandmetele või teostada teie muid õigusi.