Pagalbos vairuotojui sistemos

Mūsų vairavimo pagalbos sistemos suteikia jums daugiau patogumo ir valdymo užtikrintumo, kad kiekvienoje kelionėje vairuotumėte su pasitikėjimu. Ištyrinėkite keletą mūsų siūlomų sistemų.

Susidūrimo išvengimas

Pažangios saugos sistemos gali aptikti ir padėti išvengti susidūrimo su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ir dviratininkais – bet kuriuo metu, tiek dieną, tiek naktį. Kilus susidūrimo pavojui, šios sistemos padeda jums įspėjamaisiais garsiniais, vaizdiniais ir stabdžių pedalo pulsavimo signalais. Jeigu susidūrimas neišvengiamas arba jeigu sankryžoje suktumėte priešais artėjančią transporto priemonę, automobilis gali automatiškai stabdyti. *

Eismo juostos palaikymo pagalbos sistema

Eismo juostos palaikymo pagalbos sistema padeda greitkelyje vairuoti patogiau ir saugiau. Jei vairuodami priartėjate prie eismo juostą žyminčios linijos ir netrukus galite ją kirsti neįjungę posūkio signalo, sistema švelniai nukreips jūsų automobilį atgal į esamą eismo juostą. Jeigu tokios pagalbos vairo judesiais nepakanka arba automobilį toliau vairuojate kirsdami eismo juostą žyminčias linijas, sistema jus įspės vairaračio vibracijos signalu. Nuolat stebėdama automobilio padėtį kelyje, eismo juostos palaikymo pagalbos funkcija sklandžiai padeda vairuoti važiuojant 65 km/val. ar didesniu greičiu. ***

Nuvažiavimo nuo kelio prevencijos sistema

Nuvažiavimo nuo kelio prevencijos sistema padeda išvengti netyčinio nuvažiavimo nuo kelio. Jeigu vairuodami kertate išorinę eismo juostą žyminčią liniją, sistema padės nukreipti automobilį atgal į kelią. Esant būtinybei, ši „Volvo“ saugos naujovė taip pat gali automatiškai aktyvuoti stabdžius, kad padėtų išlaikyti automobilį kelyje. Nuvažiavimo nuo kelio prevencijos sistema veikia važiuojant 65-140 km/val. greičiu.

Skersinio eismo perspėjimo sistema su automatinio stabdymo funkcija

Pagalbinė vairavimo sistema su skersinio eismo perspėjimo funkcija padeda žinoti, kas vyksta jums už nugaros atbuline eiga išvažiuojant iš stovėjimo vietos, įspėdama apie artėjančias transporto priemones ir automatiškai stabdydama kilus susidūrimo pavojui. **

Aklosios zonos įspėjimo sistema (BLIS)

Aklosios zonos įspėjimo sistema „Blind Spot Information System“ su vairavimo pagalbos funkcija gali sumažinti įtampą intensyvaus eismo sąlygomis, įspėjamaisiais signalais ir aktyvia pagalba vairo judesiais nukreipdama jus reikiama trajektorija. Kai kita transporto priemonė patenka į jūsų akląją zoną arba greitai priartėja gretima eismo juosta bet kurioje automobilio pusėje, BLIS gali jus įspėti šviesos signalu kairiajame arba dešiniajame šoniniame veidrodėlyje. ***

Panoraminio vaizdo kamera

Keturios aukštos raiškos kameros sukuria 360° aplinkos vaizdą lyg iš paukščio skrydžio, taigi į bet kokią ribotą erdvę įvažiuoti ar iš jos išvažiuoti galite su užtikrintu pasitikėjimu.

„Connected safety“

Debesijos pagrindu veikianti komunikacija leidžia jums gauti arba siųsti informaciją apie kelio dangos būklę. Realiu laiku perduodami duomenys padeda jums ir kitiems vairuotojams iš anksto pasiruošti tam, kas laukia priešakyje, o perspėjimai yra atvaizduojami simboliais prietaisų skydelyje arba papildomai pasirenkamame projekciniame ekrane. Įspėjimas ekrane taip pat rodomas, jeigu kitas interneto ryšiu susietas automobilis, važiuojantis keliu priešakyje, užfiksuoja slidžią kelio dangą. ***

Ištyrinėkite mūsų automobilius

Pavaizduotos ypatybės gali nebūti standartinės įrangos dalis ar siūlomos su visais apdailos lygiais, varikliais ar visuose regionuose.

* Transporto priemonės, pėstieji ir dviratininkai, judantys automobilio judėjimo kryptimi, gali būti aptinkami važiuojant tam tikru greičiu ir esant tam tikroms sąlygoms; vairuotojas visuomet išlieka atsakingas už saugų vairavimą.

** Pagalbos vairuotojui funkcijos nepakeičia vairuotojo atidumo ir sprendimų priėmimo. Skersinio eismo perspėjimo sistema tam tikromis sąlygomis gali veikti ribotai. Automatinė stabdymo pagalbos funkcija veikia tik važiuojant nedideliu greičiu.

*** Vairuotojas turi galimybę išjungti eismo juostos palaikymo pagalbos sistemą, aklosios zonos įspėjimo sistemą ir „Connected safety“ funkciją – kad vėl pradėtų veikti, šios sistemos turi būti aktyvuotos iš naujo.