U kunt deze content niet bekijken omdat de Adobe Flash Player niet op uw PC is geïnstalleerd of omdat u JavaScript in uw browser hebt uitgeschakeld.

VEILIGHEID

ONGEVALLEN VOORKOMEN

Minder ongevallen betekent minder letsels.

LETSELS BEPERKEN

Een veiligheidssysteem dat meer is dan de som van zijn onderdelen.

GRENZEN VERLEGGEN

Werken aan een veiliger wereld.

VEILIGHEID EERST

Een historiek van onze innovaties op veiligheidsgebied.

MEER INFO

TERUG

DE CIRKEL VAN HET LEVEN

Ontdek de levenscyclus van onze veiligheidsfilosofie.

PREVENTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Een veilige auto voorkomen ongelukken in de praktijk – niet alleen in theorie.

De ‘Safety Concept Car’ (SCC)

Ontdek de conceptauto die aanleiding gaf tot 15 innovaties op veiligheidsgebied.

DE CIRKEL VAN HET LEVEN

De crashtest-research van Volvo steunt op een veiligheidsfilosofie die onze ingenieurs de ‘cirkel van het leven’ noemen.

1 – Verkeersongevallen

Volvo is een van de weinige autoconstructeurs die zelf ongevallen onderzoeken. Sinds 1970 heeft het team meer dan 40.000 ongevallen bestudeerd waarbij een Volvo betrokken was. Kennis redt levens.

2 – Veiligheidsnormen

Volvo was van meet af aan toonaangevend op het gebied van veiligheid en alle moderne Volvo’s voldoen (ruimschoots) aan de huidige wettelijke normen.

3 – Productontwikkelingen

Dit is het punt waarop onderdelen, systemen en volledige auto’s worden ontwikkeld. Onze veiligheidsingenieurs en -experts maken intensief gebruik van computersimulaties. Tijdens de ontwikkelingsfase wordt elke Volvo doorgaans onderworpen aan tal van crashtest en in duizenden computersimulaties bestudeerd.

4 – Tests

Een van de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van een nieuw model en daarom investeert Volvo zo zwaar in een state-of-the-art Safety Centre waar verkeersongevallen in het laboratorium kunnen worden gesimuleerd.

5 – Productie

Na de testfase gaan de nieuwe modellen en veiligheidsinnovaties in productie, waarna ze hun weg vinden naar de realiteit Daarna begint de complete cyclus van voren af aan.

Onze preventieve veiligheidssystemen

Volvo heeft een holistische aanpak, zodat veiligheid zich niet alleen uit in veiligheidskooien en kreukelzones, maar ook in optimale bescherming bij ongevallen. Daarom ontwerpen we pro-actieve veiligheidssystemen om ongelukken tegen te gaan. En u veiliger te laten rijden.

City Safety

City Safety is een standaard-Volvo-primeur voor crashveiligheid in de stad. Bij snelheden tot 30 km/h houdt dit systeem op basis van lasertechnologie voorliggers in de gaten. Als het oordeelt dat er een botsing dreigt en u niet ingrijpt om de gevolgen van een aanrijding te beperken, dan remt het systeem de auto automatisch en sluit het de gasklep.

Driver Alert Control

Driver Alert Control helpt vermoeide of afgeleide bestuurders te waarschuwen bij snelheden hoger dan 65 km/h. Het systeem kan gedrag herkennen dat afwijkt van uw normale rijstijl aan de hand van stuurbewegingen en signalen van een op de weg vóór u gerichte digitale camera. Als u rijgedrag tekenen van slaperigheid of afleiding vertoont, krijgt u een hoorbare waarschuwing en een zichtbare melding op het instrumentenpaneel.

Pedestrian Detection met Full Auto Brake

Tot snelheden van 35 km/h kan Volvo’s innovatieve Pedestrian Detection plotseling overstekende voetgangers vóór u detecteren. Het waarschuwt om te beginnen met een knipperend rood licht op de voorruit en een hoorbaar alarmsignaal. Als u niet reageert en remt, remt het de auto automatisch met maximale kracht.

De ‘Safety Concept Car’ (SCC)

Meer dan 15 van de veiligheidsinnovaties in de huidige Volvo-modellen waren al meer dan tien jaar geleden aanwezig op onze Safety Concept Car (SCC). De auto had niet alleen een baanbrekende technologie maar was ook de voorloper van de huidige Volvo C30. De auto die ontwikkeld was om letsels tot het minimum te beperken en optimaal zicht te bieden, was voorzien van doorzichtige ruitstijlen, Night Vision dankzij infraroodlicht en automatische verstelling van stoelen, bedieningselementen en pedalen om altijd de optimale rijhouding te vinden.

MEER INFO

TERUG

00:00:00:00 00:00:03:00 BOTSPROEF ZONDER VEILIGHEIDSFUNCTIES 00:00:28:00 00:00:32:00 AANRIJDINGEN VERMIJDEN 00:01:25:00 00:01:27:00 IMPACTBEPERKING

00:00:00:00 00:00:07:00 IN ONZE STEEDS INTENSIEVERE VERKEERSOMGEVING ZIJN DAGELIJKS VOETGANGERS BIJ AANRIJDINGEN BETROKKEN. BIJ 14% VAN ALLE DODELIJKE ONGEVALLEN IN EUROPA ZIJN VOETGANGERS BETROKKEN. 00:01:36:00 00:01:40:00 PEDESTRIAN DETECTION MET FULL AUTO BRAKE DOOR VOLVO CAR CORPORATION

00:00:02:00 00:00:05:00 Volvo Cars heeft met de nieuwe veiligheidsvisie een kristalhelder doel voor ogen. 00:00:06:00 00:00:12:00 Op de lange termijn is het simpelweg een kwestie van het bouwen en ontwerpen van auto's die niet botsen. 00:00:12:00 00:00:20:00 Op de kortere termijn is het doel voor 2020 dat niemand in een Volvo sterft of gewond raakt. 00:00:20:00 00:00:23:00 Maar in hoeverre is deze visie realistisch? 00:00:24:00 00:00:32:00 Als je veiligheid wereldwijd beziet, komen elk jaar meer dan 1,2 miljoen mensen om in het verkeer. 00:00:32:00 00:00:38:00 En alleen al in Europa komen ca. 40.000 mensen om, net zoveel als in de VS. 00:00:39:00 00:00:45:00 En deze cijfers betreffen alleen nog maar de dodelijke ongevallen. Als je ook alle gewonden meeneemt, praat je over miljoenen. 00:00:45:00 00:00:50:00 Veiligheid en verkeersveiligheid zijn meer dan een probleem; als je het mij vraagt is het een epidemie. 00:00:51:00 00:00:55:00 Hier moeten wij ons op gaan richten, en ik denk dat wij met deze aanpak gericht bezig zijn. 00:00:54:00 00:00:55:00 Want waarom zouden wij het laten gebeuren? 00:00:58:00 00:01:09:00 Voor een botsingsvrije toekomst is het van belang dat autofabrikanten, wetgevers, infrastructuurplanners, 00:01:05:00 00:01:09:00 en andere experts vanuit de hele wereld met elkaar samenwerken. 00:01:10:00 00:01:17:00 De onderzoekers van Volvo zijn ervan overtuigd dat die visie absoluut uitvoerbaar is, mits alle beschikbare kennis op de juiste manier wordt gebruikt. 00:01:17:00 00:01:23:00 Alles is gebaseerd op kennis - wij moeten nieuwe kennis vergaren en reeds vergaarde kennis gebruiken. 00:01:23:00 00:01:28:00 Wij hebben een onderzoeksteam voor ongevallen dat al decennialang actief is. 00:01:28:00 00:01:35:00 Niet alleen voor begrip van het type ongevallen in het veld en welk letsel er optreedt, maar ook van wat de oorzaak van dit soort ongevallen is. 00:01:36:00 00:01:42:00 En op onze weg naar de toekomst proberen wij bestuurders en hun gedrag nog beter te leren begrijpen. 00:01:43:00 00:01:47:00 Niet alleen door ongevallen te bestuderen, maar ook door naar normaal rijgedrag te kijken. 00:01:48:00 00:01:49:00 Om beter te begrijpen hoe wij bestuurders kunnen helpen om kritieke situaties überhaupt te vermijden. 00:01:55:00 00:02:03:00 En de verzamelde kennis door bestudering van daadwerkelijke verkeersongevallen is ontzettend belangrijk voor de onderzoekers. 00:02:04:00 00:02:11:00 Ik gebruikte de gegevens ontzettend veel om te begrijpen waar de prioriteiten liggen en welke gebieden verbeterd moeten worden wat betreft veiligheid. 00:02:11:00 00:02:18:00 Ik gebruikte de gegevens ook om de mechanismen te begrijpen die schuilgaan achter verschillende typen ongevallen of letsel. 00:02:19:00 00:02:23:00 Een mooi voorbeeld is onze anti-whiplashstudie van 10 of 15 jaar geleden. 00:02:24:00 00:02:31:00 Wij hebben de gegevens van de ongevallen gebruikt om de mechanismen te begrijpen en om een beeld te krijgen van de manier waarop wij de auto's kunnen verbeteren. 00:02:32:00 00:02:36:00 De auto's van de toekomst zullen volledig nieuwe technieken hebben om bestuurders te helpen aanrijdingen te voorkomen. 00:02:37:00 00:02:42:00 In het nieuwe XC60-model van Volvo is City Safety bijvoorbeeld standaard. 00:02:43:00 00:02:51:00 Dit is een unieke techniek die aanrijdingen voorkomt dankzij een lasersensor die ongevallen op lage snelheid helpt voorkomen of beperkt. 00:02:51:00 00:03:02:00 Ik denk dat City Safety een goed voorbeeld is, omdat wij de stap zetten om een gerealiseerde methode ter voorkoming van aanrijdingen standaard in te voeren. 00:03:04:00 00:03:07:00 Deze nieuwe techniek heeft wereldwijd al enorm in de belangstelling gestaan. 00:03:08:00 00:03:12:00 Bij het British motor insurance repair research center in Thatcham, 00:03:13:00 00:03:16:00 , een R&D-centrum ter promotie en bevordering van de bouw van veiliger auto's, 00:03:17:00 00:03:18:00 was men enorm onder de indruk. 00:03:19:00 00:03:22:00 Thatcham is bijzonder te spreken over het nieuwe City Safety-systeem van Volvo. 00:03:22:00 00:03:28:00 Zo'n 80% van de ongevallen gebeurt namelijk bij snelheden tot 30 km/u. 00:03:28:00 00:03:35:00 En 90% van het letsel, waarvan het merendeel whiplash, treedt op bij dit soort situaties. 00:03:35:00 00:03:45:00 City Safety is ontwikkeld om dit soort problemen direct aan te pakken. Daarom denken wij dat het systeem enorm veel potentieel heeft om letsel en materiële schade in werkelijke ongevallen terug te brengen. 00:03:46:00 00:03:50:00 Volvo Cars houdt wat veiligheid betreft de ogen gericht op de lange termijn, 00:03:50:00 00:03:59:00 maar ook op de korte termijn, laten we zeggen over 10 jaar, is de inschatting dat wij een aanzienlijk betere en veiliger verkeersomgeving zullen hebben dan nu het geval is. 00:04:00:00 00:04:06:00 Over 10 jaar hebben wij veel meer kennis en begrip als het gaat om menselijk gedrag en de manier waarop wij denken 00:04:06:00 00:04:10:00 als wij ons in het verkeer begeven en onderweg zijn. 00:04:11:00 00:04:19:00 Wij zijn ons nu aan het richten op problemen waarvan bekend is dat ze een belangrijke oorzaak zijn van aanrijdingen en letsel. 00:04:19:00 00:04:30:00 Als het gaat om ongeconcentreerde en afgeleide bestuurders is alcohol een aspect waarmee wij nu al rekening houden dankzij een alcoholmeetsysteem. 00:04:30:00 00:04:33:00 Wij pakken het stukje bij beetje aan. 00:04:33:00 00:04:38:00 En naarmate wij meer kennis vergaren bij de bestudering van daadwerkelijke bestuurders in daadwerkelijke verkeersomgevingen, 00:04:38:00 00:04:44:00 zullen wij meer innovatieve technieken hebben die helpen hen veilig en (hopelijk) zonder aanrijdingen op de plek van bestemming te krijgen. 00:04:45:00 00:04:49:00 Wij staan aan het begin van een revolutie op het gebied van de vermijding van aanrijdingen. 00:04:49:00 00:04:55:00 Er wordt door technici op het gebied van voertuigveiligheid nu al jarenlang naar de secundaire veiligheid gekeken. 00:04:55:00 00:05:03:00 Er werd gekeken naar het vermogen van het voertuig de krachten van een aanrijding te weerstaan en de bestuurder te beschermen met airbags en gordels. 00:05:03:00 00:05:10:00 Deze nieuwe techniek gaat een stap verder. Deze nieuwe techniek voorkomt namelijk dat het ongeval zich überhaupt voordoet. 00:05:10:00 00:05:12:00 En voorkomen is altijd nog beter dan genezen. 00:05:14:00 00:05:20:00 Bij Volvo wordt resoluut gewerkt aan het realiseren van de visie om auto's te bouwen die niet kunnen botsen. 00:05:21:00 00:05:26:00 Men weigert simpelweg te accepteren dat mensen omkomen bij verkeersongevallen. 00:05:27:00 00:05:31:00 Nummer één in dit verband is altijd kennis. Bij veiligheid gaat het om kennis. 00:05:31:00 00:05:37:00 Kennis van daadwerkelijke verkeersongevallen, kennis van mensen, de manier waarop wij werken; daarom gaat het hier. 00:05:37:00 00:05:48:00 Ik denk dat wij voor een aanpak en het vinden van nieuwe innovatieve technieken de verschillende aspecten moeten aanpakken die kunnen optreden in daadwerkelijke verkeersomgevingen. 00:05:48:00 00:05:48:00 Het kan namelijk erg complex zijn.

DIT IS LINDA

Dit is onze crashtest-dummy die denkt dat ze zwanger is.

SLIMMERE CRASHTEST-DUMMY’S

Zelfs onze crashtest-dummy’s zijn slimmer dan gemiddeld.

Driepuntsgordel

Ontdek waarom we onze beste innovaties op veiligheidsgebied weggaven.

De toekomst

Wij doen er ook alles aan om letsel door accu’s tegen te gaan.

Dit is Linda

Voor Volvo is een ongeboren kind ook een passagier. In ons Safety Research Centre in Gotenburg hebben we daarom Linda ontwikkeld: ’s werelds eerste schijnzwangere crash-testdummy. Met de gegevens die ze ons oplevert kunnen we onze auto’s veiliger maken voor zwangere vrouwen en hun dierbare passagiers.

Slimmere crashtest-dummy’s

Wij werken met diverse modellen van zowel volwassenen als kinderen die qua gewicht, grootte en verhoudingen overeenstemmen met hun menselijke tegenhangers. Geperfectioneerde elektronica voor het meten van vertraging, verplaatsing en andere krachten die bij een ongeval vrijkomen, maakt ze tot intelligente dummy’s.

Driepuntsgordel

Ooit waren veiligheidsgordels niet meer dan heupgordels, efficiënt tot op zekere hoogte. In 1959 vond Volvo-veiligheidsingenieur Nils Bohlin echter de driepuntsgordel uit, die vandaag nog steeds wordt toegepast. Om te zorgen dat anderen hem ook konden gebruiken – en niet alleen Volvo-bestuurders – vroegen we er geen patent op.

Veiligheid elektrische auto

Volvo Car Corporation doet uitgebreid onderzoek naar uiteenlopende ongevalsscenario’s waarbij elektrische auto’s betrokken zijn. Door het gebruik van een geavanceerde en geautomatiseerd bewakingsysteem voor de accustatus en inkapseling van de accu zelf ter bescherming bij ongelukken hebben we een gedegen beveiliging van absolute topklasse weten te realiseren.

00:00:01:00 00:00:06:00 BOTSPROEF C30 ELECTRIC

00:00:01:00 00:00:16:00 Het is buiten -18 ºC en wij bevinden ons onder de rook van de Zweedse mijnbouwstad Kiruna, ten noorden van de poolcirkel. 00:00:08:00 00:00:16:00 In deze omgeving worden de wintertests van de auto's van Volvo Cars gedaan en hier moet de Volvo C30 Electric pas echt kleur bekennen. 00:00:17:00 00:00:21:00 Vooral extreme kou vormt een grote uitdaging voor elektrische auto's. Annelie Gustavsson | productmanager bij Volvo Cars 00:00:22:00 00:00:25:00 De winter is van zodanig grote invloed op een elektrische auto, 00:00:26:00 00:00:32:00 dat wij de binnentemperatuur in de coupé waar de bestuurder zit moeten aanpassen. 00:00:32:00 00:00:38:00 Dat geldt ook voor de accu, zodat deze het vereiste vermogen kan leveren. 00:00:39:00 00:00:45:00 Er bestaan echter reeds technische oplossingen die warmte leveren voor zowel de accu's als de passagiers in de auto onder omstandigheden als deze. 00:00:46:00 00:00:51:00 Als het koud is, zorgt een ethanolgestookte brandstofverwarmer voor warmte. Annelie Gustavsson | productmanager bij Volvo Cars 00:00:53:00 00:00:59:00 Wij hebben dat in deze C30 Electric opgelost door drie verschillende klimaatsystemen toe te passen 00:01:00:00 00:01:06:00 die met elkaar samenwerken, de warmte naar de benodigde plek sturen en de rijomstandigheden optimaliseren. 00:01:10:00 00:01:13:00 Hoe ver kun je rijden bij -10 ºC? Annelie Gustavsson | productmanager bij Volvo Cars 00:01:14:00 00:01:21:00 Bij -10 ºC kun je zo'n 80 tot 90 km rijden, maar dat hangt natuurlijk ook af van hoe je rijdt. 00:01:22:00 00:01:27:00 Bij Volvo Cars zijn ze druk bezig met de laatste wintertest voor hun elektrische auto's. Andreas Olsson | testingenieur bij Volvo Cars 00:01:28:00 00:01:32:00 Wij doen net zo als een willekeurige gebruiker - instappen en wegrijden. 00:01:33:00 00:01:36:00 De auto moet het iedere dag van het jaar gewoon doen. 00:01:36:00 00:01:48:00 De reacties op de bestuurder zijn uitstekend en wij hebben de auto bij buitentemperaturen van -33 ºC gereden terwijl het in de coupé heerlijk warm was. 00:01:50:00 00:01:54:00 Wat vinden de journalisten ervan die ter plaatse een proefrit hebben gemaakt met de elektrische auto onder deze Arctische winteromstandigheden? Thomas Berggren | journalist van Auto Motor & Sport. Erik Gustafsson | journalist van Teknikens Värld. 00:01:56:00 00:02:02:00 Het verschil met een benzine- of dieselaangedreven auto is marginaal. 00:02:02:00 00:02:10:00 Het verschil is zo klein, dat je het niet eens zou merken als er een automatische versnellingsbak in de auto had gezeten. 00:02:10:00 00:02:18:00 Het was net zo warm als in een gewone auto; zet de AC aan en het wordt heerlijk warm. 00:02:18:00 00:02:31:00 Wij stapten in bij een buitentemperatuur van -18 ºC en na drie minuten was het qua temperatuur prima te doen in de auto. Mijns inziens is dat fantastisch. 00:02:32:00 00:02:36:00 Het lijkt er dus op dat de Volvo C30 Electric geen enkel probleem heeft met kou. 00:02:36:00 00:02:41:00 De unieke klimaatregeling in de auto heeft voldoende capaciteit om de accu's op te warmen 00:02:42:00 00:02:45:00 en garandeert verder dat het lekker warm is in de auto. 00:02:46:00 00:02:54:00 Je kunt 70 tot 80 km rijden, ook als het extreem koud is, bijvoorbeeld -33 ºC. 00:02:55:00 00:03:04:00 De verwachtingen van Volvo Cars voor de toekomst van de elektrische auto zijn hooggespannen, omdat deze maar liefst 90% van het persoonsvervoer per auto voor zijn rekening kan nemen.

MEER INFO

TERUG

ONDERZOEK VERKEERSONGELUKKEN

Na ieder ongeluk willen we het waarom achterhalen.

VOLVO CARS SAFETY CENTRE

Ontdek hoe crashtests levens kunnen redden.

DE ‘VOLVO SAVED MY LIFE CLUB’

Ontmoet mensen die hun leven te danken hebben aan hun Volvo.

Traffic Accident Research

Volvo was de eerste autoconstructeur die zijn eigen Traffic Accident Research Unit oprichtte. Sinds zijn oprichting in 1970 heeft deze Unit meer dan 40.000 ongevallen geanalyseerd en de resultaten van dit onderzoek gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve systemen zoals ons WHIPS (Whiplash Protection System) waarvan is gebleken dat het langdurige whiplash-letsels met meer dan 50% helpt reduceren.

Volvo Cars Safety Centre

Kennis redt levens. Volvo’s unieke crashtestlaboratorium dat in 2000 werd geopend biedt ons de mogelijk om diverse verkeersongelukken nat te bootsen, waarbij bijvoorbeeld twee auto’s, een auto en een vrachtwagen of een auto en een bus betrokken zijn. Een enorme technologische investering die levens helpt redden.

De Volvo Saved My Life Club

Ons streven naar minder ongevallen is niet ingegeven door statistieken. Het is ons om de moeders te doen. De vaders. De kinderen en de kleinkinderen. Iedereen die een auto gebruikt. De ‘Volvo Saved My Life Club’ is het menselijke gelaat van al onze technologie, al onze inspanningen. Al deze verhalen maken het de moeite waard.

De familie Bowles

Broken Arrow, Oklahoma

“Ik sloeg linksaf naar het ontmoetingscentrum om volleybal te spelen. Het hele gezin zat in de auto.”

De familie Klein

Mission Viejo, Californië

“We werden frontaal aangereden, we tolden in het rond, de achterkant van onze auto raakte die van de andere auto… en wij gleden tussen bomen en struikgewas een helling af.”

Donelle Morris

Queens Creek, Arizona

“Ik kwam op de andere weghelft terecht en raakte een truck... Mijn auto draaide rond en ik zag de vrachtwagen over de weg denderen.”

NOG UIT HET LEVEN GEGREPEN

http://www.volvocars.com/us/top/community/volvosavedmylife/Pages/default.aspx

MEER INFO

TERUG

00:00:01:00 00:00:06:00 Dit geavanceerde centrum heeft twee testbanen: een permanente en een mobiele. 00:00:06:00 00:00:09:00 De mobiele baan kan tot 90 graden worden gedraaid. 00:00:09:00 00:00:14:00 Het unieke design van deze twee banen maakt het mogelijk botsproeven met auto's van verschillende groottes te doen, 00:00:14:00 00:00:19:00 bij verschillende snelheden, vanuit verschillende hoeken en in verschillende verkeersomgevingen 00:00:19:00 00:00:24:00 - een groot voordeel voor het veiligheidsonderzoek en uniek voor Volvo. 00:00:26:00 00:00:30:00 Lasertechniek garandeert dat de tests in precies de juiste stand 00:00:30:00 00:00:32:00 en bij precies de juiste snelheid worden gedaan. 00:00:32:00 00:00:37:00 De botsingen worden geregistreerd door sensoren en hogesnelheidscamera's. 00:00:38:00 00:00:44:00 Het hightech botsblok van Volvo weegt 800 ton en wordt op luchtkussens verplaatst. 00:00:44:00 00:00:48:00 Het botsblok maakt het mogelijk allerlei verschillende ongevalsituaties na te bootsen 00:00:48:00 00:00:53:00 om nog effectievere bescherming te kunnen ontwikkelen.

00:00:25:00 00:00:32:00 Hier in het hightech botsproeflaboratorium van Volvo in Gotenburg zijn ca. 3.000 botsproeven gedaan en dit jaar viert het centrum zijn 10-jarig bestaan. 00:00:33:00 00:00:43:00 Hier verzamelen de veiligheidsexperts en onderzoekers van Volvo de benodigde kennis voor de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en worden de auto's van de toekomst nog veiliger gemaakt. 00:00:46:00 00:00:50:00 Naar schatting sterven op jaarbasis 1,2 miljoen mensen bij verkeersongevallen. 00:00:51:00 00:00:58:00 En als je het zo bekijkt, is verkeersveiligheid meer dan een probleem... Het is een epidemie. 00:00:59:00 00:01:04:00 Daar moeten wij natuurlijk wat aan doen. Kennis is hierbij van doorslaggevend belang en dat is waar het bij dit centrum om gaat: 00:01:04:00 00:01:08:00 het verzamelen van kennis om te proberen dit in de toekomst te voorkomen. 00:01:10:00 00:01:14:00 En het veiligheidscentrum van Volvo Cars hier in Gotenburg is op verschillende manieren uniek. 00:01:16:00 00:01:19:00 Hier worden aanrijdingen tussen auto's nagebootst. 00:01:20:00 00:01:33:00 Wij hebben een rijdende auto in deze baan en een andere auto die uit deze tunnel kan komen. En deze tunnel kunnen wij helemaal naar achteren halen. 00:01:35:00 00:01:41:00 Dit alles omdat zich in de werkelijke wereld allerlei soorten botsingen kunnen voordoen. Je kunt dus een impact hebben vanuit elke willekeurige hoek. 00:01:42:00 00:01:06:00 En dit centrum maakt het mogelijk al deze verschillende impacthoeken en -snelheden te reconstrueren. En de impact op de auto bij te houden. 00:01:51:00 00:01:55:00 Wij staan namelijk op een glazen vloer. En onder ons zitten camera's. 00:01:56:00 00:01:58:00 Wij hebben ook camera's boven ons. 00:01:59:00 00:02:04:00 En aan alle kanten van de auto op het moment van de botsing. En in de auto. 00:02:08:00 00:02:12:00 Alles moet worden gedocumenteerd. Anders kun je het niet bewaren. Thomas Broberg | senior technical advisor 00:02:13:00 00:02:21:00 Dit is de tunnel die wordt gebruikt voor botsingen tussen auto's en om auto's met gebouwen te laten botsen. 00:02:21:00 00:02:27:00 Deze tunnel kan met luchtkussens worden gemanoeuvreerd. Hij weegt 650 ton en 00:02:28:00 00:02:35:00 is verplaatsbaar, zodat wij vanuit het centrum hier alle hoeken tussen 0 en 90 graden kunnen realiseren. 00:02:38:00 00:02:42:00 5, 4, 3, 2, 1 00:02:50:00 00:02:59:00 Deze baan is omkeerbaar, zodat wij zowel auto's in het pand kunnen schieten als uit het pand kunnen laten schieten. Achter mij zie je de uitgang. 00:02:59:00 00:03:03:00 En hier buiten kunnen wij verschillende verkeerssituaties nabootsen uit de realiteit. 00:03:02:00 00:03:10:00 Het verschil is zo klein, dat je het niet eens zou merken als er een automatische versnellingsbak in de auto had gezeten. 00:03:08:00 00:03:12:00 Alle botsingen in het laboratorium worden gefilmd met speciale hogesnelheidscamera's. 00:03:24:00 00:03:29:00 Wij hebben al deze hogesnelheidscamera's nodig om de complete botsing vanuit alle verschillende hoeken te registreren. 00:03:30:00 00:03:33:00 Een botsing is namelijk in een fractie van een seconde voorbij. 00:03:34:00 00:03:40:00 Voor je met je ogen kunt knipperen, is het voorbij en daarom moeten wij alles op film hebben om het achteraf goed te kunnen analyseren. 00:03:43:00 00:03:51:00 Het grootste voordeel van deze installatie is dat het mogelijk is om realistische botsingen uit te voeren vanuit in principe iedere hoek en snelheid. 00:03:51:00 00:02:54:00 Dit biedt waardevolle kennis en competentie. 00:03:54:00 00:04:01:00 Ten eerste geeft het ons een unieke flexibiliteit, omdat wij niet alleen botsingen tussen auto's, maar ook tussen auto's en vrachtauto's kunnen nabootsen. 00:04:01:00 00:04:08:00 Deze baan alleen is al in staat een auto (van 3 ton) met 90 km/u vooruit te duwen. 00:04:09:00 00:04:14:00 Wij kunnen botsingen tussen auto's bovendien onder verschillende hoeken en bij verschillende snelheden met verschillende offsets doen 00:04:14:00 00:04:21:00 en buiten kunnen wij realistische verkeersomgevingen nabouwen waarin wij auto's kunnen laten botsen. 00:04:23:00 00:04:21:00 En er zijn volop goede voorbeelden die laten zien dat dit onderzoek heeft geleid tot veiliger auto's. 00:04:30:00 00:04:35:00 Een ander voorbeeld is de impact bij de schuine hoeken x 00:04:36:00 00:04:45:00 Wat betreft het activeren van de airbag, het dekkingsgebied van de airbag enz. gelden speciale uitdagingen die niet te zien zijn als je dit soort botsingen niet doet. 00:04:53:00 00:04:56:00 Ook de in de botsproeven gebruikte dummy's zijn extreem belangrijk bij dit onderzoek. 00:04:57:00 00:05:08:00 In de toekomst zullen wij waarschijnlijk nog flexibeler dummy's zien. Dummy's die bijvoorbeeld bij meerdere situaties kunnen worden gebruikt als de auto misschien twee keer botst. 00:04:08:00 00:05:11:00 Of bij langzamer gebeurtenissen, bij van de weg raken enz. 00:05:15:00 00:05:22:00 Buiten Zweden heeft het botsproeflaboratorium van Volvo Cars een buitengewoon goede reputatie en wordt het gezien als een van de beste laboratoria ter wereld. 00:05:24:00 00:05:31:00 Professor Adrian Hobbs, verkeersveiligheidsonderzoeker bij Euro NCAP, is van mening dat Volvo hier kennis van onschatbare waarde verzamelt. Adrian Hobbs 00:05:32:00 00:05:36:00 Om veiligheid te kunnen begrijpen, moet je eerst verkeersongevallen onderzoeken. 00:05:37:00 00:05:41:00 Volvo heeft een eigen team dat ongevallen onderzoekt; zij hebben deze informatie dus. 00:05:42:00 00:05:51:00 Vervolgens kunnen in het testcentrum de grote problemen worden nagebootst om ze te begrijpen, om oplossingen te ontwikkelen en om deze te kunnen testen. 00:05:51:00 00:05:57:00 Je moet over de faciliteiten beschikken om de auto's en componenten te kunnen testen. Volvo beschikt hiervoor over een fantastisch centrum. 00:06:03:00 00:06:11:00 Dit is onze hoofdtestbaan. Hier kunnen wij de auto tegen het botsblok laten rijden of op de tegemoetkomende auto in de andere testbaan laten inrijden 00:06:12:00 00:06:16:00 Wij kunnen de testbaan ook omkeren en de auto mee naar buiten nemen om het over de kop slaan te testen. 00:06:31:00 00:06:37:00 Dit botsblok weegt 850 ton, kan op luchtkussens worden verplaatst en wordt gebruikt om auto's op te laten botsen. 00:06:38:00 00:06:48:00 Het is een erg flexibel systeem. Aan beide kanten van het botsblok kunnen verschillende soorten botsobjecten worden bevestigd, zoals starre blokken als deze 00:06:48:00 00:06:57:00 of een vervormbaar front van een andere auto. Wij kunnen palen gebruiken, het botsblok kan worden omgedraaid of helemaal worden weggehaald 00:06:57:00 00:07:00:00 bij botsproeven tussen auto's of tussen auto's en vrachtwagens. 00:07:02:00 00:07:08:00 Het feit dat je iedere mogelijke werkelijke botssituatie kunt nabootsen, betekent dat je meer kunt leren, 00:07:08:00 00:07:17:00 en weer nieuwe botsproeven krijgt om je in vast te bijten. De productontwikkeling heeft in de loop der jaren bovendien een gestage ontwikkeling doorgemaakt. 00:07:27:00 00:07:35:00 Voor Volvo Cars is verkeersveiligheid altijd een van de belangrijkste kernwaarden geweest. En men is niet van plan op welke manier dan ook van deze strategie af te wijken. 00:07:36:00 00:06:38:00 Dit is een activiteit die bestaat bij de gratie van continue ontwikkeling. 00:07:39:00 00:07:43:00 En hoewel de auto's van nu een stuk veiliger zijn dan enkele jaren terug, 00:07:44:00 00:07:48:00 is er altijd wel iets dat kan worden verbeterd om de auto en het verkeer veiliger te maken. 00:07:50:00 00:08:00:00 Een ander toekomstscenario waarvoor dit testcentrum zal worden gebruikt, en ook nu al wordt gebruikt, is het testen van verzachtende maatregelen voorafgaand aan een botsing, 00:08:00:00 00:08:09:00 bijv. door remmen of preventief afremmen van de auto of het gebruik van meerdere scenario's met een actieve veiligheidscomponent en passieve veiligheid 00:08:09:00 00:08:14:00 Een combinatie van deze veiligheidsaspecten heeft de toekomst. 00:08:16:00 00:08:22:00 Als wij terugkijken op de afgelopen tien jaar, zijn iedere dag kleine stapjes gezet in het opbouwen van onze kennis en 00:08:22:00 00:08:25:00 het verbeteren van de prestaties van de veiligheidssystemen in onze auto's. 00:08:25:00 00:08:32:00 Dit zal in de komende tien jaar niet anders zijn. Ik denk dat wij baanbrekende technieken zullen gaan zien 00:08:32:00 00:08:37:00 op de markt. Hierbij zal het zowel gaan om de bescherming bij een ongeval, 00:08:37:00 00:08:40:00 als om het voorkomen van aanrijdingen, wat nog veel belangrijker is. 00:08:41:00 00:08:47:00 Hopelijk zal die centrum over een paar decennia overbodig zijn.

Veiligheid eerst

Een historiek van onze innovaties op veiligheidsgebied

1944

Stalen veiligheidskooi passagiersruimte.

1944

Gelaagde voorruit standaarduitrusting ruim 15 jaar voordat ze (in de VS) verplicht werden gesteld.

1959

’s Werelds eerste driepuntsveiligheidsgordel met gecombineerde heup- en schouderband standaarduitrusting.

1960

Gepolsterd instrumentenpaneel

1964

’s Werelds eerste naar achteren gerichte kinderzitje.

1966

Kreukelzones voor en achter.

1967

Driepuntsveiligheidsgordel met gecombineerde heup- en schouderband standaard op buitenste zitplaatsen achterin.

1968

Hoofdsteunen voorstoelen

1969

Veiligheidsgordels voorin met oprolautomaat.

1970

Accident Research Team.

1971

Gordelwaarschuwing standaard.

1972

Kindersloten op achterportieren.

1972

Veiligheidsgordel met oprolautomaat op buitenste zitplaatsen achterin.

1973

Inschuifbare stuurkolom.

1974

Schokabsorberende bumpers.

1974

Afgeschermde brandstoftank voor bescherming bij aanrijdingen van achteren.

1978

’s Werelds eerste comfortkussen.

1982

Zijspiegel in breedhoekuitvoering.

1982

Zitplaatsen voor- en achterin uitgevoerd met naar voren toe oplopend zitgedeelte.

1984

Antiblokkeerremsysteem (ABS).

1986

Derde remlicht boven aan de achterruit.

1986

’s Werelds eerste driepuntsveiligheidsgordel met gecombineerde heup- en schouderband achterin.

1987

Frontairbag.

1990

Geïntegreerd kinderzitje op middelste zitplaats achterbank.

1991

’s Werelds eerste SIPS (Side Impact Protection System), ruim 5 jaar voordat iets dergelijks verplicht werd gesteld.

1991

Veiligheidsgordels voorin met automatische hoogteverstelling.

1993

Driepuntsveiligheidsgordel met gecombineerde schouder- en heupband standaarde op alle zitplaatsen.

1994

’s Werelds eerste SIPS-airbags ingevoerd op alle nieuwe modellen.

1997

Roll-Over Protection System (ROPS).

1998

’s Werelds eerste WHIPS-systeem (Whiplash Protection System).

1998

’s Werelds eerste IC-systeem (opblaasgordijn).

2000

Bevestigingssysteem ISOFIX-kinderzitjes.

2000

Tweetraps frontairbags.

2000

Volvo Safety Centre geopend.

2001

Volvo Safety Concept Car (SCC).

2002

Stabiliteitssysteem RSC (Roll Stability Control) op de Volvo XC90 dat gebruik maakt van een gyrosensor en het DSTC.

2002

ROPS-systeem (Roll-over Protection System), en IC-systeem (opblaasgordijnen) op alle zitplaatsen, gordelspanners en verstevigde dakconstructie.

2002

Linda, de schijnzwangere crashtest-dummy.

2003

’s Werelds eerste nieuwe en gepatenteerde frontconstructie.

2003

Intelligent Driver Information System (IDIS).

2003

Gordelwaarschuwing achterpassagiers.

2003

Traffic Research Team Bangkok.

2004

’s Werelds eerste BLIS-systeem (Blind Spot Information System) voor personenauto’s.

2004

Waterafstotend glas.

2005

’s Werelds eerste DMIC-systeem (opblaasgordijn aan binnenkant voorportieren) op de nieuwe C70.

2006

Collision Warning met Brake support.

2007

’s Werelds eerste geïntegreerde tweetraps kinderzitje met verlengd IC-systeem (opblaasgordijn) en spankrachtbegrenzer voor kinderen.

2007

Nieuwe en sterkere zijconstructie bestaande uit diverse HSS-soorten.

2007

Driver Alert System, inclusief Driver Alert Control en Lane Departure Warning.

2007

Collision Warning with Auto Brake.

2007

Alcoguard.

2008

’s Werelds eerste City Safety-systeem dat aanrijdingen op lage snelheden kan voorkomen standaard op de XC60.

2008

Visie 2020: niemand komt meer om of raakt gewond in een Volvo.

2009

Nieuwe serie kinderzitjes voor baby’s en kinderen tot 12 jaar.

2010

’s Werelds eerste Pedestrian Detection met Full Auto Brake gelanceerd op de S60 en V60.

MEER INFO

TERUG