VOLVO CAR INSURANCE

De ideale verzekering voor uw Volvo

Testen bewijzen het: Volvo is onbetwistbaar de veiligste auto. En Volvo-bestuurders behoren tot de voorzichtigste ter wereld. Dat wordt bij Volvo Car Insurance beloond: een exclusieve verzekering – enkel bestemd voor Volvo-eigenaars – die voordeliger en vollediger is dan welke andere verzekering ook. U hebt de keuze uit vier unieke omniumformules.

Uw Volvo-verdeler regelt alles voor u

Om het u makkelijk te maken, hebt u één aanspreekpunt: uw Volvo-verdeler. Hij bezorgt u alle informatie en regelt alles voor u. Bij een schadegeval contacteert hij de expert.

De herstellingsfactuur wordt door Volvo Car Insurance rechtstreeks betaald aan uw Volvo-verdeler. Uw mobiliteit is altijd gegarandeerd: u krijgt een gratis vervangwagen voor de duur van de herstelling (max. 10 dagen) en zelfs tot 30 dagen bij diefstal van uw Volvo.

Full Omnium Formule Premium

Dit is de meest complete omnium voor uw Volvo, u rijdt 100% zonder zorgen. Gedurende de eerste 36 maanden krijgt u een nieuwe identieke Volvo (zelfs als de prijs intussen is gestegen). Pas vanaf de 37ste maand verliest uw voertuig per begonnen maand 1% van de verzekerde waarde. Er is geen eigen risico als u voor deze formule kiest (0%).

Full Omnium Formule 24

Bij deze formule kan u opteren voor geen eigen risico of een ‘Engels eigen risico’. Een ‘Engels eigen risico’ van toepassing: als de herstelkosten volgens de expert hoger zijn dan € 750 (excl. btw), hoeft u zelf niets te betalen. Voor herstelkosten lager dan € 750 (excl. btw) is er geen tussenkomst.

Full Omnium Formule 12

Bij een ongeval gedurende de eerste 12 maanden is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde. Als het gedekte schadegeval gebeurt na de 13de maand, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1% per begonnen maand vanaf de 13de maand. Het eigen risico bedraagt 2% van de verzekerde waarde.

Full Omnium Formule 0

In geval van schade is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde, verminderd met 1,25% per begonnen maand.

Safety Pack Omnium: de perfecte aanvulling op uw Full Omnium.

Vervanging van sloten en deuren

De vervanging van sloten, sleutels, sleutelloze startsystemen of de afstandsbedieningen bij verlies. Inclusief de herprogrammering van de codes van het anti- en/of nadiefstalsysteem.

Dupliceren van inschrijvingsbewijs

Het dupliceren van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest bij verlies of diefstal.

Gestolen brandstof

De brandstof die gestolen wordt uit uw Volvo.

Verlies winter- of zomerbanden

De niet-gemonteerde set winter- of zomerbanden in geval van totaal verlies of diefstal van uw Volvo. *

Schade aan fietsendrager of dakkoffer

Schade aan en diefstal van de op uw Volvo bevestigde fietsendrager of dakkoffer. *

Inbraak

Schade aan en diefstal van de bagage (mits inbraakschade). *

* Wij betalen bij schade door lading tot € 1.250 zowel bij privé als professionele activiteiten.
Wij regelen tot 30 dagen een vervangwagen bij totaal verlies.
Bij aankoop van een nieuwe Volvo kunt u de Full Omnium verder uitbreiden met een Safety Pack Omnium. De omniumbescherming van Volvo Car Insurance wordt dan aangevuld met enkele interessante bijkomende dekkingen.

Wat is niet verzekerd?


In bepaalde situaties zal de autoverzekering niet tussenkomen:
- u veroorzaakt de schade met opzet
- u veroorzaakt de schade door het gebruik van alcohol of drugs
- u veroorzaakt schade terwijl u volgens de plaatselijke wetgeving niet met het voertuig mocht rijden
- u veroorzaakt schade door deelname aan snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsritten of -wedstrijden

Volvo Car Insurance – Omnium Safe is een zaakverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. De polis (verzekeringsovereenkomst) duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden, onze segmentatiecriteria en onze Kennismakingsbrochure om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op www.amazon.be.

Hebt u een klacht? Laat het ons weten per e-mail via klacht@baloise.be, www.baloise.be/klachten, per brief of telefonisch 078 15 50 56. Biedt dat geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 58 71.

Volvo Car Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv, ingeschreven en handelend als verbonden verzekeringsagent van Baloise Belgium nv met NBB-codenr. 0096.
Zetel: City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België | BTW BE 0445.910.483 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | Tel.: +32 3 247 23 80
IBAN: BE31 4100 0007 1155 | BIC: KREDBEBB | volvo.car.insurance@amazon.be | www.amazon.be

Schade aan anderen optimaal verzekerd

BA MOTORRIJTUIGEN VAN VOLVO

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen is verplicht. Bij een ongeval betalen wij de schade die u toebrengt aan iemand anders of aan iets dat niet van u is. Hebt u een bonus-malus -2? Na een ongeval in fout blijft uw bonus-malus behouden voor de hele duur van uw verzekering. U hoeft dus niet te vrezen dat uw premie stijgt.

Wat is niet verzekerd?

- schade aan uw eigen voertuig;
- schade aan goederen die u vervoert voor uw beroep en niet gratis vervoert;
- schade door deelname aan snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsritten of -wedstrijden.

Bekijk de infofiche

BA Motorrijtuigen – Mobility Safe is een aansprakelijkheidsverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. De polis (verzekeringsovereenkomst) duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden, onze segmentatiecriteria en onze Kennismakingsbrochure om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op www.amazon.be.

Altijd gedekt bij ongeval

VERZEKERING BESTUURDER

De verzekering Bestuurder verzekert elke toegelaten bestuurder gedomicilieerd in België, wanneer hij met uw Volvo gekwetst raakt of overlijdt als gevolg van een verkeersongeval, ongeacht zijn aansprakelijkheid.

U hebt de keuze tussen twee formules: Bestuurder Select en Bestuurder Safe. Bij Bestuurder Safe betalen wij de werkelijke schade (tot € 500.000).

Een complete juridische bescherming

DE RECHTSBIJSTAND VAN VOLVO:

In 80% van de gevallen slaagt de Rechtsbijstand erin een minnelijke regeling te treffen. Na een ongeval is het echter mogelijk dat u in contact komt met het gerecht. Dankzij de Rechtsbijstand worden uw rechten steeds optimaal verzekerd. U ontvangt een schadeloosstelling voor de gerechtskosten. Bovendien kiest u zelf uw advocaat of uw expert.

Wij doen voor de verzekering Rechtsbijstand een beroep op de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar Euromex.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is.

Bekijk de infofiche

Euromex nv – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (maatschappelijke zetel) & Rue E. Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert RPR Antwerpen afdeling Antwerpen- BTW BE 0404.493.859 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Veilige auto? Extra kortingen!

Bij Volvo Car Insurance vinden we veiligheid erg belangrijk. Indien u uw wagen uitrust met bepaalde veiligheidsopties (parkeerhulpsystemen, aandachthulpsystemen, aanrijdingswaarschuwingen en remhulpsystemen, detectie voetgangers en fietsers), dan belonen wij u met een extra korting op uw premies Omnium en BA.

Legt u jaarlijks een beperkt aantal kilometers af? Extra korting! Bij Volvo Car Insurance vinden we dat indien u uw wagen minder frequent gebruikt u een recht heeft op een extra korting. Afhankelijk van het aantal gereden kilometers krijgt u tot 20% korting op uw premies Omnium en BA.

Uw overname meeverzekerd

Neemt uw Volvo-verdeler uw huidige auto over die niet meer in omnium verzekerd is? Als u een Volvo Car Insuranceverzekeringsvoorstel onderschrijft voor uw nieuwe Volvo, kunt u ook zorgeloos rijden met uw oude wagen. Want wij verzekeren uw overgenomen wagen tegen totaal verlies en diefstal. Een uitstekende service, zoals u van Volvo gewoon bent.