Navigatsioonisüsteemi* häälega juhtimine

Kui teie autol on süsteem Sensus Navigation, saate kasutada hääljuhtumist suuliste käskluste andmiseks, et juhtida navigatsioonisüsteemi osasid.

Alusta navigeerimist

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas alustada hääljuhtimise kasutamist, et juhtida navigatsioonisüsteemi autos.

Navigeerimiskäsu aktiveerimine

Vajutage roolil hääljuhtimise nuppu P5–1507–Voice control button.
Nüüd saate anda käske, nt „Navigatsioon”, mis käivitab navigeerimisdialoogi ja kuvab käskude näited.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.

Hääljuhtimise kasutamine aadressi suuniste saamiseks

Konkreetse aadressi suuniste saamiseks kasutage häälkäsku Go to ja öelge seejärel aadress. Oluline on järjekord, milles aadress öeldakse. Suuniste saamiseks hääljuhtimise kaudu tuleb aadress esitada järgmises järjekorras: (1) tänav; (2) number; (3) linn; vt järgmist näidet:

Öelge käsk Go to.
Nüüd saate öelda aadressi, mille suuniseid soovite saada.
Öelge tänav, nt „Tööstuse tänav”
Öelge majanumber, nt „Viis”
Öelge linn, nt „Tallinn”
Selles näites on kombineeritud käsk järgmine: „Go to Tööstuse viis, Tallinn”. Eeldusel, et aadress on süsteemis olemas, esitab navigeerimissüsteem teile suunised aadressini jõudmiseks.

Hääljuhtimise kasutamine aadressi suuniste saamiseks teises riigis või maakonnas

Navigeerimissüsteem installib kaartide komplektid riigi või maakonna kohta, kus auto oma asukoha ära tunneb. See tähendab, et õigete suuniste saamiseks väljaspool riigi või maakonna piire, peate kõigepealt ütlema süsteemile riigi või maakonna, kus sihtkoha aadress asub. Selleks kasutage käsku Change country või Change state. (Käsku Change state kasutatakse peamiselt USA-s. Käsku Change country kasutatakse allolevas näites.)

Öelge käsk Change country.
Nüüd saate öelda riigi aadressi jaoks, mille suuniseid soovite saada, nt "Norra".
Nüüd öelge aadress, mille suuniseid soovite saada, järgides sama protseduuri kui jaotises „Hääljuhtimise kasutamine aadressi suuniste saamiseks”.

Sellest näites jagatakse kombineeritud käsk kaheks alamkäsuks:

  1. "Change country, Norra"
  2. "Go to Karl Johans gate kakskümmend kaks, Oslo"

Kui aadress on süsteemis olemas, esitab navigatsioonisüsteem teile juhised aadressile Karl Johans gate 22, Oslo, Norra

 Märkus

Pärast riigi muutmist proovige hääldada aadressi (kuhu te sõidujuhiseid vajate) sihtkoha riigi keeles. See on vajalik, sest süsteemi tuvastusfunktsioon hakkab automaatselt kasutama valitud riigi keelt.

Hääljuhtimise kasutamine kohana Avaleht esitatud aadressi suuniste saamiseks

Kui olete esitanud aadressi navigeerimissüsteemis kohana Avaleht, saate kasutada suulist käsku suuniste saamiseks sellesse kohta.

Öelge käsk Take me home.
Kui navigeerimissüsteemil on salvestatud kodukoht, esitab see teile suunised kohta.

Hääljuhtimise kasutamine suuniste saamiseks kohta, poodi või mujale konkreetset aadressi ütlemata

Saate kasutada navigeerimissüsteemi suuniste saamiseks spetsiaalsetesse kohtadesse või konkreetset tüüpi ettevõtetesse, n-ö huvipunktidesse (POI1). Huvipunktide näited on restoranid, hotellid, bensiinijaamad, muuseumid või vaatamisväärsused ja maamärgid.

Huvipunktide otsimiseks kasutage käsku Search. Saate otsida nii konkreetset huvipunkti kui ka huvipunkti kategooriaid.

 Märkus

On oluline, mis käsku kasutate eri tüüpi paikade sõidujuhiste hankimiseks. Arvestage, et huvipunkti juurde sõidujuhiste hankimiseks tuleb kasutada käsku Search. See erineb käsust, mida tuleb kasutada siis, kui soovite juhiseid konkreetsele aadressile jõudmiseks. Sellisel juhul tuleb kasutada käsku Go to.

Konkreetse koha või ettevõtte otsimine

[Huvipunkti nimi] tähendab siin konkreetset kohta või ettevõtet, n-ö huvipunkti, nt hotelli, restorani, linnaparki jne.

Öelge käsk Search.
Nüüd saate öelda konkreetse huvipunkti, mille suuniseid soovite saada.
Öelge [Huvipunkti nimi], „Stroomi rand”
Selles näites on kombineeritud käsk järgmine: „Search Stroomi rand”. Eeldusel, et koht on süsteemis olemas, esitab navigeerimissüsteem teile suunised kohta jõudmiseks.

Huvipunkti kategooria, nt poodide, hotellide, restoranide, muuseumide või muude vaatamisväärsuste ja maamärkide või ettevõtete otsimine

[Huvipunkti kategooria] tähendab siin konkreetset tüüpi kohta või ettevõtet, n-ö huvipunkti, nt hotelle, restorane, muuseume jne.

Öelge käsk Search.
Nüüd saate määrata huvipunkti tüübi, mida soovite leida ja mille suuniseid saada.
Öelge [Huvipunkti kategooria], „restoran”

Selles näiteks on kombineeritud käsk järgmine: „Search restoran”. Navigeerimissüsteem otsib auto lähedal ja ümber asuvaid restorane, mille tulemusena esitatakse nimekiri juhiekraanil. Nimekiri koosneb soovitustest, mille süsteem on teie käsu põhjal loonud. Kategooriad ja lähedal asuvad tulemused on üleval ning mida vähem asjakohane soovitus on, seda madalamal on see nimekirjas.

Kuna otsite selles näites kategooriat, võib olla hea mõte valida kategooria, mis on teie otsingule kõige lähemal.

Valige nimekirjast teie otsingule kõige paremini vastav kategooria, selles näites „restoran(id)”, öeldes rea numbri, kus valik juhiekraanil on kuvatud.
Nüüd näete otsingutulemusi ja saate valida valiku, mis teile sobib.

Hääljuhtimise kasutamine suuniste peatamiseks

Kui soovite peatada suuniste andmist ning kõiki vahepeatusi ja lõppsihtkohta, saab seda teha suulise käsuga.

Öelge käsk Clear itinerary.
Navigeerimissüsteem peatab suuniste andmise ning kustutab kõik reisiteekonna vahepeatused ja lõppsihtkohad.

Sihtnumbri ja majanumbri ütlemine

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.

  • Sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
  • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Teatud keeltes on võimalik neid öelda sadades, nt inglise keeles 19 hundred 22 (1922). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada mõisteid "topelt" või "kolmik", nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.

Telefoniraamatu kontaktiloendi abil sihtkoha määramine

Kui tahate määrata sihtkohaks telefoniraamatus oleva kontakti aadressi, siis saate selleks kasutada "Go to [kontakt]" käsku. Kuid selleks, et aadressi andmebaasist leida, peab see olema sisestatud korrektselt ja ilma lühenditeta. Aadresside õigekirja kontrollimiseks HERE andmebaasis liikuge aadressile wego.here.com

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Point Of Interest