V40 Cross Country

2018

Eemaldatav pukseerimiskonks* – kinnitamine/eemaldamine

Eemaldatava pukseerimiskonksu kinnitamine/eemaldamine toimub järgmisel moel:

Kinnitamine

P4-1220-Mounting towbar pos.1

Eemaldage kaitsekate, vajutades haagi sisse ja tõmmates katte otse tagasi .

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 2

Kontrollige, kas mehhanism on lukust vabastatud, keerates võtit päripäeva.

3007 dragkrok, ditsättning kuldel 3

Näidikuaken peab olema punane.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 4

Pane haakeseadis kohale ja lükka sisse, kuni kostub klõpsatus.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 5

Näidikuaken peab olema roheline.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 6

Keerake võti vastupäeva lukustatud asendisse. Võtke võti lukust välja.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 7

Kontrolli, kas haakeseadis on kindlalt paigas, tõmmates seda üles, alla ja tagasi.

 Hoiatus

Kui haakekonks ei ole korralikult paigaldatud, tuleb haakekonks eemaldada ja vastavalt juhistele uuesti paigaldada.

 Oluline

Määrige ainult haakekonksu kuuli, ülejäänud osa peab jääma puhtaks ja kuivaks.

 Märkus

Vibratsioonisummutiga haakeseadme kasutamisel ei tohi haakeseadme kuuli määrida.
p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 8

Turvakaabel.

 Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

Eemaldatava haakekonksu eemaldamine

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 1

Pange võti sisse ja keerake see päripäeva avatud asendisse.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 2

Vajutage lukustusratas sisse ja keerake vastupäeva , kuni kostab klõpsatus.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 3

Keera lukustusnupp täiesti alla, kuni see seisma jääb. Hoia selles asendis, samaaegselt kuuliosa taha ja üles tõmmates.

 Hoiatus

Kinnitage autos hoitav eemaldatav haakekonks ohutult, vt Eemaldatav pukseerimiskonks – hoiustamine.

P4-1220-Detaching towbar pos.4

Lükake kaitsekatet niikaua, kuni see tihedalt kinni klõpsatab.

Kas sellest oli abi?